Taranis


Taranis


Název pochází z keltštiny a je to jméno jednoho z nejdůležitějších bohů Keltů – Taranis (nebo též hromovládce). Na starých malbách bývá vyobrazen s kolem (což má značit slunce) a v ruce svírá blesky jimiž ničí své nepřátele. Bývá někdy označován jako bůh války. Tento bůh býval dokonce uctíván i starými Římany. Nazývali ho Jovem.
Znak naší skupiny se skládá ze štítu (gotického), ten je čtvrcen. Nahoře barva černá a červená, dole červená a černá. Uprostřed štítu je figura ve tvaru písmena T ve stříbrné barvě. Písmeno T je v barličkovém provedení (jako barličkový kříž). Na horní hraně, či hlavě štítu je jednoduchá, gbelcová helmice obrácena tváří dopředu také ve stříbrné barvě. Okolo helmice a celého štítu je omotaná páska bez štítonošů. Nahoře je jméno skupiny, dole je umístněno heslo " Humana non sunt turpia" (Nic lidského mi není cizí, nebo také Za lidské věci se nestydím). Páska je ve stříbrné barvě s černými písmeny. Jako korouhev používáme jednoduchý znak – černočervené čtvrcení se stříbrným písmenem T. Černá značí temnou noc. Červená krev nepřátel. Stříbrná je barva blesků hromovládce Taranisa. Tento znak používáme od založení skupiny, neoficiálně od roku 1989, a oficiálně od roku 1990. Za skupinu připravil Jiří Mitroci, vedoucí skupiny.

 

design ©2009 Vítězslav Jančák, grafik a fotograf | Napište nám