Heroldi


Heroldi


Aliance vznikla spojením našich osobních erbů při uzavření sňatku a posléze se stal též naším skupinovým erbem. Stříbrnočervený rak je osobní figurou vybranou ze znamení zvířetníku. Stříbrný kříž v červeném poli ukazuje na vazbu k řádu Johanitů, potažmo řádu Maltézských rytířů (viz také Maltézský kříž) a pět černých křížů se vztahuje na V. kartu Tarotu. Český lev uprostřed a lipové listy po jeho boku hlásají příslušnost ke Království Českému (též České republice).

 

design ©2009 Vítězslav Jančák, grafik a fotograf | Napište nám