Bakaláři


Bakaláři

Erb SHŠ Bakaláři upomíná na samotné jméno Bakaláři a i tak trochu napovídá o skupině samotné.
Pravou půli erbu tvoří kord s perem na modrém poli. Kord označuje šermíře, pero je pak znakem vzdělanosti a gramotnosti (symbolika s bakaláři). Levou horní čtvrtinu erbu tvoří červený lev ve stříbrném poli, značí příslušnost k Čechám, ale je záměrně barevně převrácen, což vyjadřuje rebelii (nepatrný vzdor a nesouhlas s podobou Čech v době, kdy skupina vznikala). Levá dolní čtvrtina je pak tvořena bilými myškami na červeném poli. Zde je výklad symboliky mnohoznačný, ale inspirací pro tuto část erbu byl kreslený vtip od Neprakty, v němž se vyskytoval "veselý" šlechtic s myškami ve znaku. Celému erbu vévodí klenot, který byl vypůjčen tuším od Přemysla Otakara II., celý erb příjemně dokresluje a dodává mu majestátnější vzhled.

 

design ©2009 Vítězslav Jančák, grafik a fotograf | Napište nám