Siegfried


Rytíř Siegfried Johannes Maxmilian Neumaier von Vinterberk
svobodný pán na Teplici, Doubravce a Kyšperku
Vedoucí SHŠ Tepličtí žoldnéři.

Můj rod získal erb roku 1608. Roku 1620 byli Neumaierové, přívrženci Fridricha Falckého, přijati do rytířského stavu.
Od roku 1599 vlastnil rod Landštejn. Stavovská posádka na hradě dlouho odolávala císařským, až generál Buquoy donutil vyhladovělé obránce, aby se vzdali.
Gottfried odjel po porážce stavů ze země, kde téhož roku zemřel. Panství Landštejn a Staré Město s přilehlými vesnicemi bylo rodu zabaveno.
Na erbu jsou patrné barvy císařské, což značí, že nám byl udělen cisařem Rudolfem II Habsburským. Na štítu, který je černozlatě šikmě dělený je stříbrný jednorožec se lvími zadními tlapami. Dále je zde klenot v podobě kolčí přílby s čenozlatými přikryvadly a hřebenem který je tvořen taktéž jednorožcem.

 

design ©2009 Vítězslav Jančák, grafik a fotograf | Napište nám