Pavel


Pavel Želízko z Tourového
člen SHŠ Kornet

Jedná se o rodinný erb Želízků z Tourového na Písecku. S největší pravděpodobností pochází z druhé poloviny 16. století a náležel mému prapraprapra Oldřichu Želízkovi z Tourového. V druhém díle Myslivečkova erbovníku se píše toto: Český vladycký rod, v jehož erbu byl "pták stojící a vyletující a za ním kyta a tak i v klenotu". Oldřich byl ve 2. pol. 16. století ve službách u Švamberků. Roku 1584 získal zpustlou tvrz Klokočín u Písku, kterou roku 1595 prodal. Roku 1598 prodal též ves Stožici s okolními lesy. Toť Mysliveček. Dost možná je ovšem tento erb v našem držení již od roku 1452 v kterém Petr a Jan Želízkovi vlastnili polovinu této vesnice. Toť pro změnu Sedláček.

 

design ©2009 Vítězslav Jančák, grafik a fotograf | Napište nám