Gonzalo Fernández de Córdoba | Medailonek, z ročníku 2005

Gonzalo Fernández de Córdoba

Gonzalo Fernández de Córdoba
1453–1515

Patří mezi ty trvale oslavované a obdivované vojevůdce španělských vojsk,který se proslavil v několika významných bitvách proti žoldnéřům ve francouzských službách.

Fernández pocházel z bohaté patricijské rodiny a již od mládí projevoval vojenské nadání. Šerm s mečem a později i právě vznikajícím rapírem a těžkým kordem byl jeho velikou láskou a později,když se stal proslulým vojevůdcem, zaváděl výcvik šermu do svých vojsk. Mimo výcvik šermu zaváděl švýcarskou pěchotní taktiku, která mu v několika bitvách způsobila mnoho nesnází a někdy i porážek.


Gonzalo Fernández de Córdoba

Fernández se stal v průběhu války s Granadou úspěšným vojevůdcem nově vzniklé španělské monarchie a na samém počátku 16.století vrchním velitelem jejích vojsk v Itálii. Aragonský rod,tehdy zasnoubený s rodem kastylským,již několik let vládl v Neapolsku,na Sicilii s Sardinii.

V roce 1502 se úspěšně bránil v jihoitalské pevnosti Bartletta proti Francouzům a po příchodu posil porazil armádu vévody de Nemours u Ceringnoly. V následujících letech se stal proslulým právě pro dokonale vycvičenou a úspěšnou španělskou „infantérii“ (pěchotu).

Gonzalo de Cordóba dokázal využít řady významných faktorů. Díky staletým bojům s Araby a Maury proběhlo konstituování nábožensko-národnostního vědomí španělského národadříve než v jiných zemích Evropy.Nemajetná vojenská šlechta (hidalgové) byla sice hrdá,ale dokázala se přizpůsobit jisté míře kázně a neodmítala bojovat pěším způsobem tím spíše, že v těchto bojích mohla uplatnit své umění šermu, které jim bylo vždy blízké. Mimo to nepodléhala dobové manýře a dík praktickým zkušenostem velitele de Cordoby bojovala s přiměřeně dlouhým kopím, tak jak to několikrát zažila v bojích se švýcarskými landcknechty. Kopí mělo tehdy délku 3 metry. Mimo výcviku s tímto kopím nebylo zanedbáváno ani cvičení s mečem, štítem a dýkou.


Gonzalo Fernández de Córdoba – socha

V bitvě u Ravenny roku 1512 mrštní a dokonale vycvičení Španělé překonali hradbu pětimetrových pík, dostali se těžkopádným německým landsknechtům „na tělo“, a byli by je vyhladili do jednoho, kdyby je nezachránilo francouzské těžké jezdectvo.

Tři roky na to Gonzalo Fernández de Córdoba zemřel. Stal se tvůrcem pěchoty, která po staletí nenalezla protivníka. Za všechny tyto úspěchy zůstává Španělsko vděčno tomuto slavnému vojevůdci, jehož zásluhou zůstalo obávanou vojenskou velmocí po mnohá další staletí.

Josef Kuneš

Další informace:
Informace na Wikipedii v anglickém jazyce.

 

design ©2009 Vítězslav Jančák, grafik a fotograf | Napište nám