Budyňská koruna IV - 2000 | Recenze na akci, z ročníku 2000

Budyňská koruna IV - 2000

Budyňská koruna IV - 2000

V červenci jsem se vydal na přehlídku skupin historického šermu, kterou pořádá SHŠ Lepus v Budyňi nad Ohří. Je to soutěžní přehlídka SHŠ, které zde mohou ukázat své představení početnému publiku a zúčastnit se tak i soutěže v několika kategoriích. Porota je složena z režiséra, historika, šermíře a kaskadéra, kteří hodnotí jednotlivé SHŠ, vždy ve svém oboru. Letos se zúčastnilo 8 skupin.

Dovolím si v tomto článečku zhodnotit celou akci z pohledu diváka. Divák byl zaměstnán programem od rána do večera. V prostorách hradního nádvoří se mohl projít dobovým tržištěm, shlédl ukázku létajících dravců, dobový vojenský tábor nebo malou historickou vesničku a její drancování. Kromě vystoupení SHŠ, jejichž pořadí bylo losováno, si diváci vyslechli ukázky dobových hudebních nástrojů a zpěvu. Navíc zde vystupoval i kejklíř pan Martin z Berouna, jehož vystoupení bylo sice provázeno několika chybami, navíc chyběla zvuková kulisa, ale bylo pěkně připravené a divákům se líbilo (nebo jsou rajčata a vajíčka moc drahá). Byla tu i krčma a několik stánků s občerstvením (za ceny lidové). Komu to nestačilo, mohl se vydat na prohlídku hradu i s výkladem. Kromě SHŠ s klasickými vystoupeními tu byla i skupina Meče a Blesky, která (v jednom mluvícím a jednom tančícím člověku) ukázala vystoupení pojaté jinak. Bylo to docela zajímavé, ale mají ještě co pilovat (choreografie a samotný projev). Bylo to takovým ozvláštněním.

A teď k jednotlivým vystoupením. Předem upozorňuji, že jsem sledoval vystoupení jako divák a ač od narození jsem kritik, budu se snažit být divácky subjektivní. Popisovat budu skupiny tak, jak vystupovali za sebou.

Sígři - gotika
K vystoupení této skupiny měla porota mnoho výhrad, naneštěstí museli odjet dříve a tak se nezúčastnili vyhlašování výsledků a následné besedy s porotci. Mě se jejich vystoupení až na vyjímky líbilo, především pak výstup blázna (šašek a cvok v jednom) i s působivou zvukovou kulisou. Jedinou výhradu bych měl k délce a rozvláčnosti vystoupení. Po chvíli mne přepadla nuda a ta se střídala se zájmem až do konce představení.

Pancharti - gotika
Pancharti si letos připravili veršované představení (které mi trochu připomínalo mé oblíbené Shakespearovské hry), s několika souboji. U tohoto vystoupení jsem se nenudil. Porota měla výhrady k šermu a provedení soubojů (to platilo i pro všechny ostatní skupiny), především k časování a čitelnosti seků a krytů. Nicméně reakce publika byla výmluvná a lze říci, že jsou Pancharti na dobré cestě k vítězství v dalších ročnících.

Samotáři - gotika
Samotáři překvapili, ač šermují velmi krátkou dobu, stačili dát dohromady vystoupení, které nebylo na úplné začátečníky špatné. Samozřejmě chyběly dobré kostýmy, sehranost účinkujících, šerm měl velké slabiny, ale to že se odvážili předstoupit před porotu jsem ocenil. Mnohé skupiny vystupující již několik let, by se měli poučit a příští rok se také ukázat. Minimálně zjistí co by mohli na svém vystoupení zlepšit. V samotném vystoupení se mi líbilo realisticky zvládnuté bití dvou vězňů holemi přes záda. Jen tak dál.

Rego – renesance/baroko
Toto vystoupení bylo postavené na jednom přísloví. Byla tu pěkná zápletka, hezké dialogy a pěkný šerm. Kostýmy propracované a vystoupení bylo zábavné. Mě se to líbilo a diváci se smáli a bavili. Jo a to přísloví bylo „Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá“.

Escargot – baroko
Představení kterému chyběla už jen bodová světla a tma. Filmově pojaté vystoupení, kde žebrák uvrhnutý do žaláře se zakovaný v železech probírá svým životem. Hlas shůry vězni připomíná a následně promítá jeho dřívější život. Tyto epizody z jeho minulého života jsou hrány ostatními účinkujícími. Moc působivé a záživné.

Alotrium – renesance/baroko
Je skupinou, která jak říkali její členové, nevystupuje už ani před diváky, ale jen tak sami pro sebe. A teď se rozhodli, že se předvedou na Budyňi. Tři muži a jedna žena sehráli vystoupení v několika soubojích. Šerm byl spíše tancem a poskakováním (v lepším smyslu tohoto slova). Nicméně nebylo špatné a stálo za shlédnutí.

Gryf – gotika
Bohužel musím říci, že se mi moc nelíbilo. Slabší po všech stránkách. Jen jsem byl překvapen taneční částí představení, to bylo pěkným prvkem. Gryf je skupina, která se účastní již tradičně a dle vyjádření poroty jsou vždy o něco lepší. Přeji jim proto ještě více zlepšení aby se posunuly z poslední pozice na vyšší.

Golem – gotika
Byli od začátku favorité. Zatím jsou jedinými vítězi Budyňské koruny, kterou si odvezli i letos. Jejich vystoupení má spád, je plné šermu a ač se tu nemluví je to pěkné vystoupení. Jen jsem měl problémy s čitelností gest rytířů, jejichž význam jsem pochopil až z následujícího děje. Nicméně vítězství si zasloužili.
Nezbývá než vyzvat Vás ostatní abyste se příští rok také zúčastnili a předvedli své umění. Budyňská koruna si totiž zaslouží Vaší pozornost a hojnou účast.

Víťa

 

design ©2009 Vítězslav Jančák, grafik a fotograf | Napište nám