Wothanburg! | Obecné texty, z ročníku 2000

Wothanburg!

Wothanburg!

Někteří z vás se s ním již setkali, jiní jej znají pouze zprostředkovaně, z našich internetových stránek, ale pro většinu z vás to asi bude zcela nový pojem. Wothanburg je název, u nás i ve střední Evropě zcela ojedinělého projektu, jehož cílem je vybudovat v příhraniční obci Horní Vítkov na Chrastavsku u Liberce repliku opevněného velmožského dvorce z přelomu dvanáctého a třináctého století. Z těchto, převážně dřevěných staveb, se do dnešních dnů nedochovala ani jediná. Část jich zanikla a zůstaly po nich jen sotva patrné zbytky v terénu krajiny, jiné zmizely pod mladší zástavbou nových hradů a měst. Z hlediska architektury se jedná o lehce opevněné sídlo, chráněné valy, příkopem a palisádou s převážně dřevěnou zástavbou a jedinou kamennou stavbou dvorce – románským tribunovým kostelem. Rozloha dvorce je přibližně 80 na 50 metrů. V současné době se dostáváme do druhého roku své existence a také druhé stavební sezóny – prozatím jsme vybudovali čelní část fortifikace – příkop, 4 metry vysoký val a dřevěný most. V letošním roce se budeme zabývat stavbou roubené věžové brány a kolového opevnění stávajících valů.

Wothanburg je ale také názvem občanského zájmového sdružení, které celý tento náročný projekt realizuje. Ačkoli můžete najít jméno našeho sdružení v mnohých seznamech skupin historického šermu, tvoří ve skutečnosti historický šerm jen jednu část našich aktivit. Náš cíl i celkové pojetí sdružení je podstatně širší – zabýváme se prakticky vším co souvisí s naším dvorcem i tímto obdobím našich dějin, které trochu zůstává ve stínu vrcholné gotiky. Nechceme ale jen vybudovat stavbu, jejíž jediná historická hodnota spočívá v co nejautentičtějším provedení architektury, dle dobových pramenů. Naším cílem je zabydlení dvorce společností, jaká by jej obývala na sklonku dvanáctého století, tak aby návštěvníci mohli během sezóny spatřit nejen vojáky v bráně a na palisádách, ale také řemeslníky v dobových dílnách, rolníky na políčku pod dvorcem i velmože projíždějícího své panství.

Většina skupin historického šermu u nás má pojetím blíže k divadlu a komplexní praktické pojetí historie je spíše doménou experimentální archeologie, která se pro změnu zpravidla zase nezabývá vojenskou historií. Do jisté míry jsme se tedy inspirovali činností podobných organizací v zahraničí – převážně ve Velké Británii i když ve srovnání s nimi jsme zatím v plenkách. Dle našeho názoru je možné spojit toto komplexní pojetí přístupu k živé historii s i u nás obvyklou tradicí velkých šermířských akcí – tržišť, vystoupení a bitev. I my se zabýváme pořádáním podobných bitev i když zatím nemáme tolik potřebnou tradici - letos proběhne teprve druhý ročník „Wothanburgu“. Věříme, že si tato akce časem získá oblibu našich šermířů, zvláště těch, které zajímá stejné období našich dějin, protože tyto akce jsou a budou vždy striktně pojaté jako historická rekonstrukce obléhání a dobývání opevněného sídla ve 12. a 13. století s nasazením všech tehdy známých a dostupných prostředků, jako jsou těžké obléhací stroje, dlouhé žebříky apod. Na naše akce jsou tedy zváni všichni historičtí šermíři schopní kvalitně ztvárnit bojovníky z daného období české historie. Letošní ročník proběhne 29. července.

Závěrem bych rád podotkl, že navzdory pořádání jmenovaných akcí nejsme výdělečná organizace a jsme odkázáni z větší části na dobrodiní našich sponzorů a na skromný výtěžek našich akcí, který se ostatně bezezbytku rozpustí v projektu. Jen na finančních prostředcích, které se nám takto podaří shromáždit pak závisí rychlost s jakou stavba pokračuje. Letošní rok máme z hlediska výstavby již finančně pokrytý, ale budeme pochopitelně vděční za jakýkoli finanční příspěvek ať již pro náš projekt samotný nebo na jednorázové pokrytí nákladů našich akcí.

Za sdružení Wothanburg
Ladislav „Wothan“ Tomič

 

design ©2009 Vítězslav Jančák, grafik a fotograf | Napište nám