články | Herold – šermířské listy

Zbraně Karla Velikého

Snad nejznámější zbraní Karla Velikého byl francouzský obřadní královský meč zvaný JOYEUSE (doslova „radostný“), který mu je tradičně připisován.celý článek...

Zbraně franských bojovníků

Ozbrojená moc franského krále státu se skládala z královské družily a svobodných Franků. Základem byla pěchota, v jejichž zbroji a výzbroji spatřujeme určité dědictví starověku a také franské národní prvky, svým způsobem typické pro …celý článek...

Zbraně jako symboly

Jakožto nejmocnější nástroje a univerzální prostředky k získání jakýchkoliv hodnot (vyjma etických), byly zbraně od počátku předmětem obdivu, úcty a vážnosti. Proto se stávaly atributy, symboly, insigniemi, odznaky společenského statutu, prestiže, bohatství, významu a moci.celý článek...

Meče pro jednu a půl ruky

Počátkem 14. století se objevil ve výzbroji středověkých bojovníků nový druh meče s dlouhou čepelí a s prodlouženým jílcem zakončeným hraněnou, nebo oblou kulovitou hlavicí. Vznikl na základě potřeby …celý článek...

Meče dvouruční

Po uznání užitečnosti mečů pro jeden a půl ruky vyvstal požadavek o vyrobení ještě těžších a důraznějších zbraní vhodných pro použití pěších bojovníků. O osvědčení těchto mečů v pěších bojích bylo rozhodnuto u švýcarských lancknechtů, u nichž tato pádná zbraň se stala obávanou hlavně proti protivníkovým kopiníkům. Meč býval dlouhý 150-180 centimetrů a délka…celý článek...
 

design ©2009 Vítězslav Jančák, grafik a fotograf | Napište nám