články | Herold – šermířské listy

Středověký kovář

Středověký kovář

O tom, jak vzácné bylo ještě v raném středověku železo a o z něho vyrobených předmětech – hlavně zbraní, vypráví mnohé údaje kronikářů, legendy a ságy.celý článek...

Kterak knechti v 16. století přísahu skládali

Dání přísahy mělo ve středověku velkou sílu, už jen díky tomu, že vycházelo z pevně zakořeněných tradic, které sahaly až do dob pohanských. Přísaha, či slib byly základním rysem vazalského vztahu, na němž byl vybudován celý feudální systém. Součástí lenního vztahu byla… celý článek...

Carcassonne

Při návštěvě jižní Francie a jejích středověkých památek, nemůžeme vynechat jednu z nejzajímavějších a historicky nejcennějších - pevnost Carcassonne.celý článek...

Jména skupin IV.

Často se společně podivujeme jaká zajímavá, krásná či podivná jména našli šermíři pro své skupiny. A tak vám pro potěchu a snad i pro poučení předkládám čtvrté pokračování o jménech některých SHŠ.

Pozn. redakce: Články o ménech skupin vycházely již ve starších vydáních Šermířských listů (tedy ještě před vznikem Herold - šermířské listy). Bábí pro nás připravila dva nové díly o jménech skupin. Tento je druhý u nás, ovšem již čtvrtý v pořadí celkovém.celý článek...

Koně a války

Věrným průvodcem člověka byl již od starověku kůň. K historii vývoje člověka a zbraní je možné připojiti koně. Sloužil mu nejen jako pomocník v zemědělství, ale hlavně ve službách vojenských, turnajových i sportovních.celý článek...

Boží soud

Boží soudy neboli Ordalie doplňovaly starověké a později i středověké soudní řízení tam, kde nebylo možné objevit pravdu. Byly to praktiky, které vyzývaly božstvo, o němž se předpokládalo, že nestrpí vítězství zla, aby pomohlo pravdě.celý článek...

Pohlavní nemoci

Jak praví klasik, již staří Řekové, Římané … určitě znali pohlavní choroby.Vždyť ty a nejen tyto nemoci, provázejí lidstvo od nepaměti. Když vezmeme v úvahu, že lidstvo pořádalo válečné výpravy, ať už z důvodů jakýchkoli, tak nemůžeme opominout, že vojáci byli nejen dobyvatelé, ale i přenašeči různých nakažlivých chorob včetně pohlavních.celý článek...

Drahokamy českých korunovačních klenotů

V katedrále svatého Víta na Pražském hradě jsou v pokladnici za ocelovými dveřmi opatřenými sedmi zámky uloženy korunovační klenoty Království českého. Pouze při zvláštních příležitostech se sejde sedm držitelů klíčů, či jejich zástupci, aby každý z nich odemkl svůj zámek. Korunovační klenoty jsou pak vyneseny z trezoru a vystaveny.celý článek...

Klub přátel Alexandra Dumase

Každoročně jsou ve velkých evropských městech pořádány výstavy antikvárních děl, starých tisků a ilustrací. Tyto výstavy jsou velmi vítanou příležitostí pro sběratele staré literatury a rukopisů, z nichž některé pochází až z konce starověku.

Asi před dvaceti léty bylo na jedné z těchto výstav ukazováno několik starých listů v barvě modré a bílé, a z toho i z napsaného obsahu bylo usuzováno, že jde o část původního rukopisu Alexandra Dumase a jeho spolupracovníka Maqueta, z románu Tři mušketýři.celý článek...

Lapkové

Čtrnácté a patnácté století, tedy doba Stoleté války byla ve Francii nazývána zlatým věkem lapků. Byla to doba válek loupežných, válek pro dobrodružství, válek pro válku samou, či války jako umění a krize na přelomu klasického feudálního středověku a časů moderních, kdy ani jedna z hodnot bývalých století - feudální urozená třída a chevalerie, církev a křesťanství i jeho morálka - nestojí již na pevných nohou a hodnoty nové …celý článek...

Všudypřítomná smrt

Po roce 1300 se životní podmínky va velké části světa dramaticky změnily. Hladomory, války, dobyvačné útoky, a co bylo nejhoršího - černá smrt - zvaná mor - zasáhly Evropu a mnohá území Asie a celý článek...

Na křižáckém Marienburku

Asi 50 kilometrů od polského přístavního města Gdaňsk leží jeden z největších evropských hradů - bývalý křižácký Marienburk. Vypíná se na vyvýšeném břehu polské řeky Nogat a patří k největším a nejcenějším památkám středověké pevnostní architektury v Evropě.celý článek...

Zbraně starých Germánů

Je málo známo, že jednou z hlavních příčin usilování Hitlera a nacistů o anexi Rakouska byla snaha o získání posvátného kopí uloženého ve vídeňském muzeu. Toto kopí si totiž nacisté mylně ztotožnili s mystickým posvátným kopím Germánů, jímž byl ozbrojen legendární král Vóden (Ódin), jak o tom vyprávějícelý článek...

Tajné zásahy

Romantickým názvem „Tajné zásahy“ byly v dobách bojového šermu označovány speciální, dosud neznámé technické, či technickotaktické prvky, které vedly k vítězstvím a tudíž k záchraně života.

Proto byly často tajné zásahy sdělovány otcem před jeho smrtí svému synovi, mistrem žákovi a podobně. Se stoupající technikou však zmizela bílá místa v šermířských rejstřících. Víme však ze zkušeností…celý článek...
 

design ©2009 Vítězslav Jančák, grafik a fotograf | Napište nám