články | Herold – šermířské listy

Řád Německých rytířů

Řád Německých rytířů
aneb Řád Bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě
nebo také Ordo domus Sanctae Mariae Teutonicorum

Řád vznikl z iniciativy hansovních měst Lúbeck a Brémy v roce 1140 a měl být jakousi ozbrojenou ochranou poutníků, kteří mířili ke Svatému hrobu. V prvopočátku dostal řád za úkol jen pomáhat nemocným a raněným. Skutečnost se ale poněkud lišila. Dlouho se k tomu mlčelo, až papež Celestin III. si dodal odvahy a místo chleba, soli a pokání přiřkl členům řádu meč. Nešlo však jen o dobývání maloasijských a středovýchodních krajů ve jménu Boha a německého císaře či některého z jiných německých potentátů, ale o další německé zájmy. Hansa, spolek německých měst, měla v té době svůj zájem na východě Evropy. Roku 1211 se proto první řádoví bratři i s mečem v ruce objevili v Sedmihradsku.celý článek...

Jak secvičit souboj

Už dlouho se v Heroldu neobjevil žádný článek pojednávající o teorii šermu. Vím, že jsme všichni spíš praktici, ale trochu se vzdělat a přiučit něčemu novému není nikdy na škodu.celý článek...

Píseň o Rolandovi

Symbolem rytířské odvahy byl bájný rytíř Roland, jeden z dvanácti pairů Karla Velikého. celý článek...

Kterak knechti v 16. století přísahu skládali

Dání přísahy mělo ve středověku velkou sílu, už jen díky tomu, že vycházelo z pevně zakořeněných tradic, které sahaly až do dob pohanských. Přísaha, či slib byly základním rysem vazalského vztahu, na němž byl vybudován celý feudální systém. Součástí lenního vztahu byla… celý článek...

Carcassonne

Při návštěvě jižní Francie a jejích středověkých památek, nemůžeme vynechat jednu z nejzajímavějších a historicky nejcennějších - pevnost Carcassonne.celý článek...

Boží soud

Boží soudy neboli Ordalie doplňovaly starověké a později i středověké soudní řízení tam, kde nebylo možné objevit pravdu. Byly to praktiky, které vyzývaly božstvo, o němž se předpokládalo, že nestrpí vítězství zla, aby pomohlo pravdě.celý článek...

Karel Veliký

Před jedenácti stoletími vládl skoro celé západní Evropě jediný muž. Tento statečný válečník, chytrý politik, mecenáš umění a vzdělanosti se stal vzorem pro všechny další vladaře středověku.celý článek...

Klub přátel Alexandra Dumase

Každoročně jsou ve velkých evropských městech pořádány výstavy antikvárních děl, starých tisků a ilustrací. Tyto výstavy jsou velmi vítanou příležitostí pro sběratele staré literatury a rukopisů, z nichž některé pochází až z konce starověku.

Asi před dvaceti léty bylo na jedné z těchto výstav ukazováno několik starých listů v barvě modré a bílé, a z toho i z napsaného obsahu bylo usuzováno, že jde o část původního rukopisu Alexandra Dumase a jeho spolupracovníka Maqueta, z románu Tři mušketýři.celý článek...

Lapkové

Čtrnácté a patnácté století, tedy doba Stoleté války byla ve Francii nazývána zlatým věkem lapků. Byla to doba válek loupežných, válek pro dobrodružství, válek pro válku samou, či války jako umění a krize na přelomu klasického feudálního středověku a časů moderních, kdy ani jedna z hodnot bývalých století - feudální urozená třída a chevalerie, církev a křesťanství i jeho morálka - nestojí již na pevných nohou a hodnoty nové …celý článek...

Všudypřítomná smrt

Po roce 1300 se životní podmínky va velké části světa dramaticky změnily. Hladomory, války, dobyvačné útoky, a co bylo nejhoršího - černá smrt - zvaná mor - zasáhly Evropu a mnohá území Asie a celý článek...

Na křižáckém Marienburku

Asi 50 kilometrů od polského přístavního města Gdaňsk leží jeden z největších evropských hradů - bývalý křižácký Marienburk. Vypíná se na vyvýšeném břehu polské řeky Nogat a patří k největším a nejcenějším památkám středověké pevnostní architektury v Evropě.celý článek...
 

design ©2009 Vítězslav Jančák, grafik a fotograf | Napište nám