články | Herold – šermířské listy

Rytířské řády II.

Rytíři svatého Jana Jeruzalémského

Mnišské bratrstvo založené italskými kupci z Amalfi roku 1048 v Jeruzalémě se zaměřilo na ošetřování nemocných a zraněných poutníků bez rozdílu náboženství.Lékařská péče spočívala především v existenčním zaopatření vodou, potravinami a základními hygienickými potřebami.celý článek...

Rytířské řády I.

Rytířské řády I.

Řád chudých rytířů Kristových chrámu Šalamounova – Templáři
Řád domu Nejsvětější panny Marie teutonské, též Teutonský řád – Němečtí rytíři
Řád sv. Jana Křtitele, též Johanitský, Rhodský nebo Maltézský řád
celý článek...

Středověk a umění šermu

Každý, kdo se zajímá hlouběji o historii a vývoj šermu, se často setkává s údajem, že se mnohé události, v nichž šerm hrál významnou roli, staly ve středověku.celý článek...

Jména skupin IV.

Často se společně podivujeme jaká zajímavá, krásná či podivná jména našli šermíři pro své skupiny. A tak vám pro potěchu a snad i pro poučení předkládám čtvrté pokračování o jménech některých SHŠ.

Pozn. redakce: Články o ménech skupin vycházely již ve starších vydáních Šermířských listů (tedy ještě před vznikem Herold - šermířské listy). Bábí pro nás připravila dva nové díly o jménech skupin. Tento je druhý u nás, ovšem již čtvrtý v pořadí celkovém.celý článek...

Budyňská koruna 2002

Malé ohlédnutí na Budyňskou korunu 2002. Skvělá akce s velmi dobrým nápadem i provedením, vše podložené již mnoha ročníky. Tato recenze vyšla v roce 2002 v Herold - šermířké listy v čísle č. 3.

celý článek...

Zbraně Karla Velikého

Snad nejznámější zbraní Karla Velikého byl francouzský obřadní královský meč zvaný JOYEUSE (doslova „radostný“), který mu je tradičně připisován.celý článek...

Zbraně – která je „lepší“ proti …

Často se setkávám ( a jistě i další z vás) s otázkami typu: Která zbraň je proti které lepší? Má ten s tímhle (zbraň) větší šanci proti onomu s …(zbraň)? Před odpovědí se můžeme na věc podívat ze dvou hledisekcelý článek...

Bitva = šerm, nebo …?

V posledních letech se hromadné šermířské srazy s „bitevní“ náplní rozrostly až nestíhatelně – loni jsem během jednoho víkendu napočítal sedm akcí, a to ještě byly jen ty hlášené. S počtem těchto akcí přibývají i bojovníci a „bojovníci“.celý článek...

Koně a války

Věrným průvodcem člověka byl již od starověku kůň. K historii vývoje člověka a zbraní je možné připojiti koně. Sloužil mu nejen jako pomocník v zemědělství, ale hlavně ve službách vojenských, turnajových i sportovních.celý článek...

Alfréd Veliký

Jeden z textů v prvním tištěném čísle Herold – šermířské listy z roku 2000 a první medailónek osobnosti vůbec. Autorem je pan Josef Kuneš.celý článek...
 

design ©2009 Vítězslav Jančák, grafik a fotograf | Napište nám