články | Herold – šermířské listy

Vzpomínky na loňské akce (rok 1999)

Vzpomínky na loňské akce
rok 1999 pro ročník HŠL 2000

Podle materiálů dodaných Bábí Jindrou Albrechtovou.celý článek...

Řád Německých rytířů

Řád Německých rytířů
aneb Řád Bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě
nebo také Ordo domus Sanctae Mariae Teutonicorum

Řád vznikl z iniciativy hansovních měst Lúbeck a Brémy v roce 1140 a měl být jakousi ozbrojenou ochranou poutníků, kteří mířili ke Svatému hrobu. V prvopočátku dostal řád za úkol jen pomáhat nemocným a raněným. Skutečnost se ale poněkud lišila. Dlouho se k tomu mlčelo, až papež Celestin III. si dodal odvahy a místo chleba, soli a pokání přiřkl členům řádu meč. Nešlo však jen o dobývání maloasijských a středovýchodních krajů ve jménu Boha a německého císaře či některého z jiných německých potentátů, ale o další německé zájmy. Hansa, spolek německých měst, měla v té době svůj zájem na východě Evropy. Roku 1211 se proto první řádoví bratři i s mečem v ruce objevili v Sedmihradsku.celý článek...

Mušketýři a Bandité

Mušketýři a Bandité

Začátek je však nutno hledat v roce 1953, kdy se v Hudebním divadle v Karlíně začala připravovat inscenace Nezvalových Mušketýrů. Profesor Pražské konzervatoře Svatopluk Skýva (10 x mistr republiky v šermu šavlí a trenér Rieglu) byl pověřen chreografií šermů. Spolu s Dr. Janem Černohorským (6 x mistr republiky v šermu fleretem a kordem a trenér Rieglu) přivedli na jeviště 8 šermířů a zapojili je do představení.celý článek...

Templáři v Čechách – mýty a realita

Templáři v Čechách – mýty a realita

Při putovaní Čechami i Moravou se může vnímavý cestovatel setkat s řadou pověstí, báchorek či pohých noticek a glos týkajících se působení templařů. Snad v každém okrese se lze setkat s místy, která lze podle folklóru, spojit s působením Chudých rytířů Kristových a Chrámu Šalamounova - milites templarii, templáři. celý článek...

Skupina přátel historického šermu Albrechti

Skupina přátel historického šermu Albrechti

Nevím, zda je vhodné začínat vydávání nového typu Šermířských listů HEROLD právě medailonkem o naší skupině. Nikdo z nás – až na jednu výjimku – nikdy nešermoval. Od počátku jsme se historickému šermu věnovali jaksi “z druhé strany”, což většina šermířů dobře ví. Ale byla jsem požádána o životopis SPHŠ Albrechti – tak tady je.celý článek...

Wothanburg!

Wothanburg!

Někteří z vás se s ním již setkali, jiní jej znají pouze zprostředkovaně, z našich internetových stránek, ale pro většinu z vás to asi bude zcela nový pojem. Wothanburg je název, u nás i ve střední Evropě zcela ojedinělého projektu, jehož cílem je vybudovat v příhraniční obci Horní Vítkov na Chrastavsku u Liberce repliku opevněného velmožského dvorce z přelomu dvanáctého a třináctého století.celý článek...

Středověký kovář

Středověký kovář

O tom, jak vzácné bylo ještě v raném středověku železo a o z něho vyrobených předmětech – hlavně zbraní, vypráví mnohé údaje kronikářů, legendy a ságy.celý článek...

Z historie bitev

Z historie bitev

Poprvé se pod sv. Jiřím v Libušíně představili vyznavači historického šermu před sedmi lety, aby se sem každý rok na svátek tohoto patrona všech rytířů znovu vraceli.celý článek...

Libušínská nej…

Libušínská nej…

Málokdo ví, že při setkání skupin historického šermu v Libušíně lze spatřit některé ojedinělé nebo zcela výjimečné události.celý článek...

Historie Libušína spojená s kostelem sv. Jiří na Hradišti

Historie Libušína spojená s kostelem sv. Jiří na Hradišti

Obec Libušín je pokračováním osídlení na hradišti nazývaném Libušín a připisovaném kronikářem Kosmou kněžně Libuši. Osídlení z doby Libušiny, tedy ze 6.–7. století, dosvědčuje keramika pražského typu nalezená u studánky. Avšak hradišťní opevnění bylo vybudováno až v 9. století na obranu přemyslovského území s centrem na Budči.celý článek...

Bitva v Libušíně 2000

Bitva v Libušíně 2000

Byl jsem požádán, abych pro nulté číslo „Heroldu“ napsal článek o „Bitvě v Libušíně 2000“. Rád této možnosti využívám, abych mohl popsat, o čem bude děj bitvy a zároveň vysvětlil některé podrobnosti této akce.celý článek...

Rytířské řády II.

Rytíři svatého Jana Jeruzalémského

Mnišské bratrstvo založené italskými kupci z Amalfi roku 1048 v Jeruzalémě se zaměřilo na ošetřování nemocných a zraněných poutníků bez rozdílu náboženství.Lékařská péče spočívala především v existenčním zaopatření vodou, potravinami a základními hygienickými potřebami.celý článek...

Rytířské řády I.

Rytířské řády I.

Řád chudých rytířů Kristových chrámu Šalamounova – Templáři
Řád domu Nejsvětější panny Marie teutonské, též Teutonský řád – Němečtí rytíři
Řád sv. Jana Křtitele, též Johanitský, Rhodský nebo Maltézský řád
celý článek...

Středověk a umění šermu

Každý, kdo se zajímá hlouběji o historii a vývoj šermu, se často setkává s údajem, že se mnohé události, v nichž šerm hrál významnou roli, staly ve středověku.celý článek...

Jak secvičit souboj

Už dlouho se v Heroldu neobjevil žádný článek pojednávající o teorii šermu. Vím, že jsme všichni spíš praktici, ale trochu se vzdělat a přiučit něčemu novému není nikdy na škodu.celý článek...

8 bodů scénáristiky

V úvodu si připomeneme prvotní rozdíl scénáře od knih románů, povídek a jiných slohů a stylů - román apod. vypráví nějaký děj, kdežto scénář (jakkoli dlouhý) vypráví dějem. Pak už zůstává jeden hlavní problém …celý článek...

Kterak knechti v 16. století přísahu skládali

Dání přísahy mělo ve středověku velkou sílu, už jen díky tomu, že vycházelo z pevně zakořeněných tradic, které sahaly až do dob pohanských. Přísaha, či slib byly základním rysem vazalského vztahu, na němž byl vybudován celý feudální systém. Součástí lenního vztahu byla… celý článek...

Carcassonne

Při návštěvě jižní Francie a jejích středověkých památek, nemůžeme vynechat jednu z nejzajímavějších a historicky nejcennějších - pevnost Carcassonne.celý článek...

Jména skupin IV.

Často se společně podivujeme jaká zajímavá, krásná či podivná jména našli šermíři pro své skupiny. A tak vám pro potěchu a snad i pro poučení předkládám čtvrté pokračování o jménech některých SHŠ.

Pozn. redakce: Články o ménech skupin vycházely již ve starších vydáních Šermířských listů (tedy ještě před vznikem Herold - šermířské listy). Bábí pro nás připravila dva nové díly o jménech skupin. Tento je druhý u nás, ovšem již čtvrtý v pořadí celkovém.celý článek...

Zbraně Karla Velikého

Snad nejznámější zbraní Karla Velikého byl francouzský obřadní královský meč zvaný JOYEUSE (doslova „radostný“), který mu je tradičně připisován.celý článek...

Zbraně – která je „lepší“ proti …

Často se setkávám ( a jistě i další z vás) s otázkami typu: Která zbraň je proti které lepší? Má ten s tímhle (zbraň) větší šanci proti onomu s …(zbraň)? Před odpovědí se můžeme na věc podívat ze dvou hledisekcelý článek...

Bitva = šerm, nebo …?

V posledních letech se hromadné šermířské srazy s „bitevní“ náplní rozrostly až nestíhatelně – loni jsem během jednoho víkendu napočítal sedm akcí, a to ještě byly jen ty hlášené. S počtem těchto akcí přibývají i bojovníci a „bojovníci“.celý článek...

Šerm – „reálný“ boj nebo divadlo?

Jedna z otázek v našem oboru, která zaměstnává (a taky dělí) některé šermíře, tedy ty, kteří tvoří různorodá představení pro diváky. Pomineme zatím ty, které jezdí jen „válčit“ – skupiny sestavené jen pro účast na bitvách. I když i zde …, ale o tom až na závěr.celý článek...

Vikingové

Severní území Evropy obývaly germánské kmeny nazývané Normany (severní lidé). Sídlily na území dnešního Dánska, Norska a Švédska. Žily v málo rozrušené rodové pospolitosti a z kmenové tříště se postupně začaly utvářet větší celky. Feudalizace ve vlastní Skandinávii postupovala pomaleji než v západoevropských zemích.celý článek...

Drahokamy českých korunovačních klenotů

V katedrále svatého Víta na Pražském hradě jsou v pokladnici za ocelovými dveřmi opatřenými sedmi zámky uloženy korunovační klenoty Království českého. Pouze při zvláštních příležitostech se sejde sedm držitelů klíčů, či jejich zástupci, aby každý z nich odemkl svůj zámek. Korunovační klenoty jsou pak vyneseny z trezoru a vystaveny.celý článek...

Klub přátel Alexandra Dumase

Každoročně jsou ve velkých evropských městech pořádány výstavy antikvárních děl, starých tisků a ilustrací. Tyto výstavy jsou velmi vítanou příležitostí pro sběratele staré literatury a rukopisů, z nichž některé pochází až z konce starověku.

Asi před dvaceti léty bylo na jedné z těchto výstav ukazováno několik starých listů v barvě modré a bílé, a z toho i z napsaného obsahu bylo usuzováno, že jde o část původního rukopisu Alexandra Dumase a jeho spolupracovníka Maqueta, z románu Tři mušketýři.celý článek...

Lapkové

Čtrnácté a patnácté století, tedy doba Stoleté války byla ve Francii nazývána zlatým věkem lapků. Byla to doba válek loupežných, válek pro dobrodružství, válek pro válku samou, či války jako umění a krize na přelomu klasického feudálního středověku a časů moderních, kdy ani jedna z hodnot bývalých století - feudální urozená třída a chevalerie, církev a křesťanství i jeho morálka - nestojí již na pevných nohou a hodnoty nové …celý článek...

Všudypřítomná smrt

Po roce 1300 se životní podmínky va velké části světa dramaticky změnily. Hladomory, války, dobyvačné útoky, a co bylo nejhoršího - černá smrt - zvaná mor - zasáhly Evropu a mnohá území Asie a celý článek...

Normané

V době od 8. do 12. století po Kr. ohrožovali Evropu zuřiví bojovníci, zvaní Vikingové. Pocházeli z Norska, Švédska a Dánska, kde bylo drsné podnebí a půda neúrodná. V Rusku je nazývali Varjagy. Vikingská expanze obecně souvisela s proměnami vojenské demokracie s rozpadem …celý článek...

Čeští rytíři v cizině

Skutečnost, že čeští rytíři byli svými výkony na evropských turnajích vysoce hodnoceni a váženi, je všeobecně známa. Byl to český pán, rytíř Jan z Michalovic, hrdina turnajů 13. století, který procestoval za dobrodružstvím Německo a Francii, a navrátil se proslavený z výpravy, která sloužila českému jménu ke cti. Za časů vlády krále Jiřího z Poděbrad byli v celé Evropěcelý článek...

Husaři

Stále živá legenda zvaná "HUSAŘI" má původ z roku 1688, kdy na území někdejších Uher vznikly první dva husarské pluky. Jejich zakladatelem byl bavorský kurfiřt Emanuel Maxmilián. Jeden z nich …celý článek...
 

design ©2009 Vítězslav Jančák, grafik a fotograf | Napište nám