články | Herold – šermířské listy

Řád Německých rytířů

Řád Německých rytířů
aneb Řád Bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě
nebo také Ordo domus Sanctae Mariae Teutonicorum

Řád vznikl z iniciativy hansovních měst Lúbeck a Brémy v roce 1140 a měl být jakousi ozbrojenou ochranou poutníků, kteří mířili ke Svatému hrobu. V prvopočátku dostal řád za úkol jen pomáhat nemocným a raněným. Skutečnost se ale poněkud lišila. Dlouho se k tomu mlčelo, až papež Celestin III. si dodal odvahy a místo chleba, soli a pokání přiřkl členům řádu meč. Nešlo však jen o dobývání maloasijských a středovýchodních krajů ve jménu Boha a německého císaře či některého z jiných německých potentátů, ale o další německé zájmy. Hansa, spolek německých měst, měla v té době svůj zájem na východě Evropy. Roku 1211 se proto první řádoví bratři i s mečem v ruce objevili v Sedmihradsku.celý článek...

Mušketýři a Bandité

Mušketýři a Bandité

Začátek je však nutno hledat v roce 1953, kdy se v Hudebním divadle v Karlíně začala připravovat inscenace Nezvalových Mušketýrů. Profesor Pražské konzervatoře Svatopluk Skýva (10 x mistr republiky v šermu šavlí a trenér Rieglu) byl pověřen chreografií šermů. Spolu s Dr. Janem Černohorským (6 x mistr republiky v šermu fleretem a kordem a trenér Rieglu) přivedli na jeviště 8 šermířů a zapojili je do představení.celý článek...

Středověký kovář

Středověký kovář

O tom, jak vzácné bylo ještě v raném středověku železo a o z něho vyrobených předmětech – hlavně zbraní, vypráví mnohé údaje kronikářů, legendy a ságy.celý článek...

590. výročí bitvy u Grünwaldu

590. výročí bitvy u Grünwaldu

… a nastalo ticho. Ticho před osudovou bitvou. Jen vítr rval plachty korouhví a praporců. Vtom se pravé křídlo polské sestavy rozeřvalo vlčím vytím. Vitoldova Litva zaútočila. A s ní tři Smolenské pluky a vatahy Tatarů. Bleskový útok prošel přes…celý článek...

Historie Libušína spojená s kostelem sv. Jiří na Hradišti

Historie Libušína spojená s kostelem sv. Jiří na Hradišti

Obec Libušín je pokračováním osídlení na hradišti nazývaném Libušín a připisovaném kronikářem Kosmou kněžně Libuši. Osídlení z doby Libušiny, tedy ze 6.–7. století, dosvědčuje keramika pražského typu nalezená u studánky. Avšak hradišťní opevnění bylo vybudováno až v 9. století na obranu přemyslovského území s centrem na Budči.celý článek...

Zbraně franských bojovníků

Ozbrojená moc franského krále státu se skládala z královské družily a svobodných Franků. Základem byla pěchota, v jejichž zbroji a výzbroji spatřujeme určité dědictví starověku a také franské národní prvky, svým způsobem typické pro …celý článek...

Koně a války

Věrným průvodcem člověka byl již od starověku kůň. K historii vývoje člověka a zbraní je možné připojiti koně. Sloužil mu nejen jako pomocník v zemědělství, ale hlavně ve službách vojenských, turnajových i sportovních.celý článek...

Boží soud

Boží soudy neboli Ordalie doplňovaly starověké a později i středověké soudní řízení tam, kde nebylo možné objevit pravdu. Byly to praktiky, které vyzývaly božstvo, o němž se předpokládalo, že nestrpí vítězství zla, aby pomohlo pravdě.celý článek...

Pohlavní nemoci

Jak praví klasik, již staří Řekové, Římané … určitě znali pohlavní choroby.Vždyť ty a nejen tyto nemoci, provázejí lidstvo od nepaměti. Když vezmeme v úvahu, že lidstvo pořádalo válečné výpravy, ať už z důvodů jakýchkoli, tak nemůžeme opominout, že vojáci byli nejen dobyvatelé, ale i přenašeči různých nakažlivých chorob včetně pohlavních.celý článek...

Vikingové

Severní území Evropy obývaly germánské kmeny nazývané Normany (severní lidé). Sídlily na území dnešního Dánska, Norska a Švédska. Žily v málo rozrušené rodové pospolitosti a z kmenové tříště se postupně začaly utvářet větší celky. Feudalizace ve vlastní Skandinávii postupovala pomaleji než v západoevropských zemích.celý článek...

Na křižáckém Marienburku

Asi 50 kilometrů od polského přístavního města Gdaňsk leží jeden z největších evropských hradů - bývalý křižácký Marienburk. Vypíná se na vyvýšeném břehu polské řeky Nogat a patří k největším a nejcenějším památkám středověké pevnostní architektury v Evropě.celý článek...

Turnajové dřevce

Největšími slavnostmi klasického středověku 11.–14. století byly rytířské turnaje. Vyvinuly se z vojenských cvičení rytířských vojsk a z počátku se konaly v uzavřené společnosti. Velmi brzy však do nich vstoupil vedle rytíře aktéra i divák. Postupně se staly střediskem turnajů města, kde se jich mohly jako diváci účastnit všechny vrstvy obyvatelstva.celý článek...

Normané

V době od 8. do 12. století po Kr. ohrožovali Evropu zuřiví bojovníci, zvaní Vikingové. Pocházeli z Norska, Švédska a Dánska, kde bylo drsné podnebí a půda neúrodná. V Rusku je nazývali Varjagy. Vikingská expanze obecně souvisela s proměnami vojenské demokracie s rozpadem …celý článek...

Zbraně starých Germánů

Je málo známo, že jednou z hlavních příčin usilování Hitlera a nacistů o anexi Rakouska byla snaha o získání posvátného kopí uloženého ve vídeňském muzeu. Toto kopí si totiž nacisté mylně ztotožnili s mystickým posvátným kopím Germánů, jímž byl ozbrojen legendární král Vóden (Ódin), jak o tom vyprávějícelý článek...

Čeští rytíři v cizině

Skutečnost, že čeští rytíři byli svými výkony na evropských turnajích vysoce hodnoceni a váženi, je všeobecně známa. Byl to český pán, rytíř Jan z Michalovic, hrdina turnajů 13. století, který procestoval za dobrodružstvím Německo a Francii, a navrátil se proslavený z výpravy, která sloužila českému jménu ke cti. Za časů vlády krále Jiřího z Poděbrad byli v celé Evropěcelý článek...

Turnaj neurozených

Koncem 13.století se v některých bohatých městech Německa snažili měšťané napodobit záviděníhodný život šlechty a jejich zábavy. Patriciát a cechovní měšťanstvo měly zájem o co nejvěrnější uspořádání rytířských her a …celý článek...

Husaři

Stále živá legenda zvaná "HUSAŘI" má původ z roku 1688, kdy na území někdejších Uher vznikly první dva husarské pluky. Jejich zakladatelem byl bavorský kurfiřt Emanuel Maxmilián. Jeden z nich …celý článek...

Meče pro jednu a půl ruky

Počátkem 14. století se objevil ve výzbroji středověkých bojovníků nový druh meče s dlouhou čepelí a s prodlouženým jílcem zakončeným hraněnou, nebo oblou kulovitou hlavicí. Vznikl na základě potřeby …celý článek...

Třicetiletá válka - letem světem

Krátký přehled průběhu třicetileté války v českých zemích a ve významných datech.celý článek...

Meče dvouruční

Po uznání užitečnosti mečů pro jeden a půl ruky vyvstal požadavek o vyrobení ještě těžších a důraznějších zbraní vhodných pro použití pěších bojovníků. O osvědčení těchto mečů v pěších bojích bylo rozhodnuto u švýcarských lancknechtů, u nichž tato pádná zbraň se stala obávanou hlavně proti protivníkovým kopiníkům. Meč býval dlouhý 150-180 centimetrů a délka…celý článek...
 

design ©2009 Vítězslav Jančák, grafik a fotograf | Napište nám