články | Herold – šermířské listy

Zbraně – která je „lepší“ proti …

Často se setkávám ( a jistě i další z vás) s otázkami typu: Která zbraň je proti které lepší? Má ten s tímhle (zbraň) větší šanci proti onomu s …(zbraň)? Před odpovědí se můžeme na věc podívat ze dvou hledisekcelý článek...

Bitva = šerm, nebo …?

V posledních letech se hromadné šermířské srazy s „bitevní“ náplní rozrostly až nestíhatelně – loni jsem během jednoho víkendu napočítal sedm akcí, a to ještě byly jen ty hlášené. S počtem těchto akcí přibývají i bojovníci a „bojovníci“.celý článek...

Šerm – „reálný“ boj nebo divadlo?

Jedna z otázek v našem oboru, která zaměstnává (a taky dělí) některé šermíře, tedy ty, kteří tvoří různorodá představení pro diváky. Pomineme zatím ty, které jezdí jen „válčit“ – skupiny sestavené jen pro účast na bitvách. I když i zde …, ale o tom až na závěr.celý článek...

Turnajové dřevce

Největšími slavnostmi klasického středověku 11.–14. století byly rytířské turnaje. Vyvinuly se z vojenských cvičení rytířských vojsk a z počátku se konaly v uzavřené společnosti. Velmi brzy však do nich vstoupil vedle rytíře aktéra i divák. Postupně se staly střediskem turnajů města, kde se jich mohly jako diváci účastnit všechny vrstvy obyvatelstva.celý článek...

Čeští rytíři v cizině

Skutečnost, že čeští rytíři byli svými výkony na evropských turnajích vysoce hodnoceni a váženi, je všeobecně známa. Byl to český pán, rytíř Jan z Michalovic, hrdina turnajů 13. století, který procestoval za dobrodružstvím Německo a Francii, a navrátil se proslavený z výpravy, která sloužila českému jménu ke cti. Za časů vlády krále Jiřího z Poděbrad byli v celé Evropěcelý článek...

Turnaj neurozených

Koncem 13.století se v některých bohatých městech Německa snažili měšťané napodobit záviděníhodný život šlechty a jejich zábavy. Patriciát a cechovní měšťanstvo měly zájem o co nejvěrnější uspořádání rytířských her a …celý článek...

Jarnacův sek – Coup Jarnac (podruhé)

16. července roku 1547 se na poli v Saint-Germain konal slavný šlechtický souboj, o kterém ještě dlouho mluvila celá Paříž i královský dvůr. Byla to událost natolik mimořádná, že se nám podrobné zprávy o jejím průběhu zachovaly až do dnešních dnů.celý článek...

Jak secvičit souboj

Už dlouho se v Heroldu neobjevil žádný článek pojednávající o teorii šermu. Vím, že jsme všichni spíš praktici, ale trochu se vzdělat a přiučit něčemu novému není nikdy na škodu. K nápadu na tenhle článek mě přivedlo shlédnutí vystoupení několika nejmenovaných skupin (i našeho na videu) a zjištění, že máme všichni ještě co dohánět.celý článek...

Tajné zásahy III.

Abychom si udělali obrázek jak vypadal souboj ve středověku, za vlády francouzského krále Jindřicha II. (1518–1559), uvádíme popis šermířskému duelu tak, jak jej zapsali tehdejší kronikáři.

Událost započala počátečným obřadem, v němž hlasatel prohlásil: Dnes, dnecelý článek...

Tajné zásahy II.

V kinech je již mnoho let uváděn francouzský historický film „HRBÁČ“, natočený dle slavného románu Paula Févala. Mnozí se jistě pamatují, jak roli Hrbáče skvěle zahrál známý herec Jean Marais. Ve zmíněném filmu je i nafilmována událost – zavraždění vévody de Nevers, který byl proslulým šermířem, a uživatelem neblahého neznámého bodu kordem – zvaným „Neversův bod“.

Přesný opis v překladu románu zní: Terc, přímocelý článek...

Tajné zásahy I.

Romantickým názvem „Tajné zásahy“ byly v dobách bojového šermu označovány speciální, dosud neznámé technické, či technickotaktické prvky, které vedly k vítězstvím a tudíž k záchraně života.

Proto byly často tajné zásahy sdělovány otcem před jeho smrtí svému synovi, mistrem žákovi a podobně. Se stoupající technikou však zmizela bílá místa v šermířských rejstřících. Víme však ze zkušeností, žecelý článek...

Tajné zásahy

Romantickým názvem „Tajné zásahy“ byly v dobách bojového šermu označovány speciální, dosud neznámé technické, či technickotaktické prvky, které vedly k vítězstvím a tudíž k záchraně života.

Proto byly často tajné zásahy sdělovány otcem před jeho smrtí svému synovi, mistrem žákovi a podobně. Se stoupající technikou však zmizela bílá místa v šermířských rejstřících. Víme však ze zkušeností…celý článek...
 

design ©2009 Vítězslav Jančák, grafik a fotograf | Napište nám