Zbraně Karla Velikého | Obecné texty, Zbraně a zbroj, z ročníku 2001

Zbraně Karla Velikého

Zbraně Karla Velikého

Snad nejznámější zbraní Karla Velikého byl francouzský obřadní královský meč zvaný JOYEUSE (doslova „radostný“), který mu je tradičně připisován.

Pochází pravděpodobně z 11. nebo 12.století, ačkoliv některé výzdobné prvky jílce připouštějí i datování do doby panování Karlovců v 8. a 9.století. Podle pověsti jej prý císař Karel Veliký (742–814) dostal jako svatební dar od Galieny, své nevěsty. Svaté ostatky, které jsou uloženy v jílci, si přinesl císař z Orientu jako dar Hugona, císaře cařihradského. Meč je uložen v Apollonově galerii v pařížském Louvru.

V Písni o Rolandovi se o něm praví: „Císař spí na louce, dlouhé kopí si pod hlavu položil, neboť této noci nechce odzbrojit. Má pancíř bílý, třásněmi ozdobený, na hlavě přilbici v zlatě tepanou a po boku meč svůj, zvaný „Radostný“, jemuž na světě rovno není. Za dne třiceti jiskrami září jako ohnivý. Mnohokrát jsme slyšeli vyprávět o kopí, jímž byl na kříži náš Spasitel proboden. Kus posvátného železa jeho z milosti Boží měl císař Karel uložen ve zlatém jílci svého meče. A pro tuto čest a milost dáno mu jméno Joyeuse, to jest Radostný.

Francouzští vojevůdci a baroni nesmí toho jména zapomenout, neboť od něho i svoje heslo mají - “Munjoie, Radosti moje, jíž nikdo neodolá.“

Další zbraní Karla Velikého je jeden z nejstarších dochovaných obřadních mečů uchovávaný dnes spolu s dalšími korunovačními klenoty Svaté říše římské ve vídeňské Světské a duchovní klenotnici.

Tvarem lehce zakřivené jednobřité čepele a jílcem připomíná vlastně šavli. Podle pověsti patřila hunskému králi Attilovi. Typ a výzdoba připomíná spíše práci z let 840-850, kterou do Evropy zavály turko-tatarské nájezdy. Na čepeli jsou měděným drátkem vykládány figurky draků. Jílec se naklání k čepeli a je potažen rejnočí kůží. Čepička a kování pochvy jsou ze zlaceného tepaného stříbra. Záštita je krátká a ukončena knoflíky.

Tato vzácná zbraň připomíná islámské výrobky, ale také zbraně nalezené v Rusku a Uhrách. O jejím původu panuje několik pověstí, z nichž jedna praví, že Karel Veliký ji prý obdržel od bagdádského kalifa Harún al- Rašída. Šavle byla údajně nalezena v hrobě Karla Velikého spolu s dalšími korunovačními klenoty.

Josef Kuneš

Informace o Karlu Velikém viz tento článek. 

design ©2009 Vítězslav Jančák, grafik a fotograf | Napište nám