články | Herold – šermířské listy

Mušketýři a Bandité

Mušketýři a Bandité

Začátek je však nutno hledat v roce 1953, kdy se v Hudebním divadle v Karlíně začala připravovat inscenace Nezvalových Mušketýrů. Profesor Pražské konzervatoře Svatopluk Skýva (10 x mistr republiky v šermu šavlí a trenér Rieglu) byl pověřen chreografií šermů. Spolu s Dr. Janem Černohorským (6 x mistr republiky v šermu fleretem a kordem a trenér Rieglu) přivedli na jeviště 8 šermířů a zapojili je do představení.celý článek...

Templáři v Čechách – mýty a realita

Templáři v Čechách – mýty a realita

Při putovaní Čechami i Moravou se může vnímavý cestovatel setkat s řadou pověstí, báchorek či pohých noticek a glos týkajících se působení templařů. Snad v každém okrese se lze setkat s místy, která lze podle folklóru, spojit s působením Chudých rytířů Kristových a Chrámu Šalamounova - milites templarii, templáři. celý článek...

Budyňská koruna IV - 2000

Budyňská koruna IV - 2000

V červenci jsem se vydal na přehlídku skupin historického šermu, kterou pořádá SHŠ Lepus v Budyňi nad Ohří. Je to soutěžní přehlídka SHŠ, které zde mohou ukázat své představení početnému publiku a zúčastnit se tak i soutěže v několika kategoriích. Porota je složena z režiséra, historika, šermíře a kaskadéra, kteří hodnotí jednotlivé SHŠ, vždy ve svém oboru. Letos se zúčastnilo 8 skupin.celý článek...

Skupina přátel historického šermu Albrechti

Skupina přátel historického šermu Albrechti

Nevím, zda je vhodné začínat vydávání nového typu Šermířských listů HEROLD právě medailonkem o naší skupině. Nikdo z nás – až na jednu výjimku – nikdy nešermoval. Od počátku jsme se historickému šermu věnovali jaksi “z druhé strany”, což většina šermířů dobře ví. Ale byla jsem požádána o životopis SPHŠ Albrechti – tak tady je.celý článek...

Wothanburg!

Wothanburg!

Někteří z vás se s ním již setkali, jiní jej znají pouze zprostředkovaně, z našich internetových stránek, ale pro většinu z vás to asi bude zcela nový pojem. Wothanburg je název, u nás i ve střední Evropě zcela ojedinělého projektu, jehož cílem je vybudovat v příhraniční obci Horní Vítkov na Chrastavsku u Liberce repliku opevněného velmožského dvorce z přelomu dvanáctého a třináctého století.celý článek...

Bitvení na Wothanburgu

Bitvení na Wothanburgu

Velkolepě pojatá, ač dosud nedohotovená kulisa dřevěného románského opevnění stojící na malém návrší vás upoutá už z dálky. Palisáda z  poctivých kůlů, mohutná brána s věží (beze střechy), vysoké valy a hluboký příkop s mostem a hrozivě trčícími zašpičatělými kůly - to je výsledek jistě veliké dřiny mnoha lidí ze skupiny Wothanburg a zároveň příslib do dalších let, neboť opevnění bude neustále přistavováno a vylepšováno.celý článek...

Libušín 2000

Libušín 2000

Stalo se už tradicí, že libušínská bitva bývá jakýmsi otevřením sezóny. Svědčí o tom zájem a každoroční hojná účast šermířů i diváků. Bývá to velkolepá podívaná (to nemohu zase tak objektivně posoudit, protože jsem tuto bitvu nikdy jako divák neviděl, leda tak na videu), když se dvě obrovské (na šermířské poměry) armády střetnou před impozantními kulisami. Nejinak tomu bylo i tento rok.celý článek...

Středověký kovář

Středověký kovář

O tom, jak vzácné bylo ještě v raném středověku železo a o z něho vyrobených předmětech – hlavně zbraní, vypráví mnohé údaje kronikářů, legendy a ságy.celý článek...

590. výročí bitvy u Grünwaldu

590. výročí bitvy u Grünwaldu

… a nastalo ticho. Ticho před osudovou bitvou. Jen vítr rval plachty korouhví a praporců. Vtom se pravé křídlo polské sestavy rozeřvalo vlčím vytím. Vitoldova Litva zaútočila. A s ní tři Smolenské pluky a vatahy Tatarů. Bleskový útok prošel přes…celý článek...

Z historie bitev

Z historie bitev

Poprvé se pod sv. Jiřím v Libušíně představili vyznavači historického šermu před sedmi lety, aby se sem každý rok na svátek tohoto patrona všech rytířů znovu vraceli.celý článek...

Libušínská nej…

Libušínská nej…

Málokdo ví, že při setkání skupin historického šermu v Libušíně lze spatřit některé ojedinělé nebo zcela výjimečné události.celý článek...

Historie Libušína spojená s kostelem sv. Jiří na Hradišti

Historie Libušína spojená s kostelem sv. Jiří na Hradišti

Obec Libušín je pokračováním osídlení na hradišti nazývaném Libušín a připisovaném kronikářem Kosmou kněžně Libuši. Osídlení z doby Libušiny, tedy ze 6.–7. století, dosvědčuje keramika pražského typu nalezená u studánky. Avšak hradišťní opevnění bylo vybudováno až v 9. století na obranu přemyslovského území s centrem na Budči.celý článek...

Bitva v Libušíně 2000

Bitva v Libušíně 2000

Byl jsem požádán, abych pro nulté číslo „Heroldu“ napsal článek o „Bitvě v Libušíně 2000“. Rád této možnosti využívám, abych mohl popsat, o čem bude děj bitvy a zároveň vysvětlil některé podrobnosti této akce.celý článek...

Poděbrady – bitva U Nancy 1477

Poděbrady 2000

Pokud jste nebyli na letošní bitv
ě v Poděbradech, která se konala v květnu. Přišli jste o mnohé zážitky.celý článek...

Rytířské řády II.

Rytíři svatého Jana Jeruzalémského

Mnišské bratrstvo založené italskými kupci z Amalfi roku 1048 v Jeruzalémě se zaměřilo na ošetřování nemocných a zraněných poutníků bez rozdílu náboženství.Lékařská péče spočívala především v existenčním zaopatření vodou, potravinami a základními hygienickými potřebami.celý článek...

Rytířské řády I.

Rytířské řády I.

Řád chudých rytířů Kristových chrámu Šalamounova – Templáři
Řád domu Nejsvětější panny Marie teutonské, též Teutonský řád – Němečtí rytíři
Řád sv. Jana Křtitele, též Johanitský, Rhodský nebo Maltézský řád
celý článek...

Středověk a umění šermu

Každý, kdo se zajímá hlouběji o historii a vývoj šermu, se často setkává s údajem, že se mnohé události, v nichž šerm hrál významnou roli, staly ve středověku.celý článek...

Jak secvičit souboj

Už dlouho se v Heroldu neobjevil žádný článek pojednávající o teorii šermu. Vím, že jsme všichni spíš praktici, ale trochu se vzdělat a přiučit něčemu novému není nikdy na škodu.celý článek...
 

design ©2009 Vítězslav Jančák, grafik a fotograf | Napište nám