články | Herold – šermířské listy

8 bodů scénáristiky

V úvodu si připomeneme prvotní rozdíl scénáře od knih románů, povídek a jiných slohů a stylů - román apod. vypráví nějaký děj, kdežto scénář (jakkoli dlouhý) vypráví dějem. Pak už zůstává jeden hlavní problém …celý článek...

Píseň o Rolandovi

Symbolem rytířské odvahy byl bájný rytíř Roland, jeden z dvanácti pairů Karla Velikého. celý článek...

Kterak knechti v 16. století přísahu skládali

Dání přísahy mělo ve středověku velkou sílu, už jen díky tomu, že vycházelo z pevně zakořeněných tradic, které sahaly až do dob pohanských. Přísaha, či slib byly základním rysem vazalského vztahu, na němž byl vybudován celý feudální systém. Součástí lenního vztahu byla… celý článek...

Pouze harmonické spojení…

Pouze harmonické spojení důvtipná taktika a jemné, vytříbené a vysoce zautomatizované techniky vynese šerm na úroveň umění.

V. A. Arkaděv

Carcassonne

Při návštěvě jižní Francie a jejích středověkých památek, nemůžeme vynechat jednu z nejzajímavějších a historicky nejcennějších - pevnost Carcassonne.celý článek...

Jména skupin IV.

Často se společně podivujeme jaká zajímavá, krásná či podivná jména našli šermíři pro své skupiny. A tak vám pro potěchu a snad i pro poučení předkládám čtvrté pokračování o jménech některých SHŠ.

Pozn. redakce: Články o ménech skupin vycházely již ve starších vydáních Šermířských listů (tedy ještě před vznikem Herold - šermířské listy). Bábí pro nás připravila dva nové díly o jménech skupin. Tento je druhý u nás, ovšem již čtvrtý v pořadí celkovém.celý článek...

Budyňská koruna 2002

Malé ohlédnutí na Budyňskou korunu 2002. Skvělá akce s velmi dobrým nápadem i provedením, vše podložené již mnoha ročníky. Tato recenze vyšla v roce 2002 v Herold - šermířké listy v čísle č. 3.

celý článek...

Zbraně Karla Velikého

Snad nejznámější zbraní Karla Velikého byl francouzský obřadní královský meč zvaný JOYEUSE (doslova „radostný“), který mu je tradičně připisován.celý článek...

Zbraně – která je „lepší“ proti …

Často se setkávám ( a jistě i další z vás) s otázkami typu: Která zbraň je proti které lepší? Má ten s tímhle (zbraň) větší šanci proti onomu s …(zbraň)? Před odpovědí se můžeme na věc podívat ze dvou hledisekcelý článek...

Bitva = šerm, nebo …?

V posledních letech se hromadné šermířské srazy s „bitevní“ náplní rozrostly až nestíhatelně – loni jsem během jednoho víkendu napočítal sedm akcí, a to ještě byly jen ty hlášené. S počtem těchto akcí přibývají i bojovníci a „bojovníci“.celý článek...

Šerm – „reálný“ boj nebo divadlo?

Jedna z otázek v našem oboru, která zaměstnává (a taky dělí) některé šermíře, tedy ty, kteří tvoří různorodá představení pro diváky. Pomineme zatím ty, které jezdí jen „válčit“ – skupiny sestavené jen pro účast na bitvách. I když i zde …, ale o tom až na závěr.celý článek...

Vysoká hodnota šermu …

Vysoká hodnota šermu spočívá v tom, že v něm celý člověk bojuje proti celému člověku. Rychlost proti rychlosti, houževnatosti, technika proti technice, rozum proti rozumu. Vůle vzdorovat vůli.

Z. Schenker

Zbraně franských bojovníků

Ozbrojená moc franského krále státu se skládala z královské družily a svobodných Franků. Základem byla pěchota, v jejichž zbroji a výzbroji spatřujeme určité dědictví starověku a také franské národní prvky, svým způsobem typické pro …celý článek...

Svatý Jiří

Ve Zlaté legendě (Legenda aurea), kterou sepsal kronikář Jakobus de Varagine (cca. 1288 až 1298), se říká, že se zdatný rytíř Jiří narodil ve 3. století v Kappadokii (Turecko). Na bílém koni v plné zbroji a nádherném brnění cestuje světem, plným bojů a nástrah, a koná hrdinské činy ve jménu Ježíše Krista.celý článek...

Koně a války

Věrným průvodcem člověka byl již od starověku kůň. K historii vývoje člověka a zbraní je možné připojiti koně. Sloužil mu nejen jako pomocník v zemědělství, ale hlavně ve službách vojenských, turnajových i sportovních.celý článek...

Boží soud

Boží soudy neboli Ordalie doplňovaly starověké a později i středověké soudní řízení tam, kde nebylo možné objevit pravdu. Byly to praktiky, které vyzývaly božstvo, o němž se předpokládalo, že nestrpí vítězství zla, aby pomohlo pravdě.celý článek...

Pohlavní nemoci

Jak praví klasik, již staří Řekové, Římané … určitě znali pohlavní choroby.Vždyť ty a nejen tyto nemoci, provázejí lidstvo od nepaměti. Když vezmeme v úvahu, že lidstvo pořádalo válečné výpravy, ať už z důvodů jakýchkoli, tak nemůžeme opominout, že vojáci byli nejen dobyvatelé, ale i přenašeči různých nakažlivých chorob včetně pohlavních.celý článek...

Karel Veliký

Před jedenácti stoletími vládl skoro celé západní Evropě jediný muž. Tento statečný válečník, chytrý politik, mecenáš umění a vzdělanosti se stal vzorem pro všechny další vladaře středověku.celý článek...

Vikingové

Severní území Evropy obývaly germánské kmeny nazývané Normany (severní lidé). Sídlily na území dnešního Dánska, Norska a Švédska. Žily v málo rozrušené rodové pospolitosti a z kmenové tříště se postupně začaly utvářet větší celky. Feudalizace ve vlastní Skandinávii postupovala pomaleji než v západoevropských zemích.celý článek...

Drahokamy českých korunovačních klenotů

V katedrále svatého Víta na Pražském hradě jsou v pokladnici za ocelovými dveřmi opatřenými sedmi zámky uloženy korunovační klenoty Království českého. Pouze při zvláštních příležitostech se sejde sedm držitelů klíčů, či jejich zástupci, aby každý z nich odemkl svůj zámek. Korunovační klenoty jsou pak vyneseny z trezoru a vystaveny.celý článek...

Klub přátel Alexandra Dumase

Každoročně jsou ve velkých evropských městech pořádány výstavy antikvárních děl, starých tisků a ilustrací. Tyto výstavy jsou velmi vítanou příležitostí pro sběratele staré literatury a rukopisů, z nichž některé pochází až z konce starověku.

Asi před dvaceti léty bylo na jedné z těchto výstav ukazováno několik starých listů v barvě modré a bílé, a z toho i z napsaného obsahu bylo usuzováno, že jde o část původního rukopisu Alexandra Dumase a jeho spolupracovníka Maqueta, z románu Tři mušketýři.celý článek...

Lapkové

Čtrnácté a patnácté století, tedy doba Stoleté války byla ve Francii nazývána zlatým věkem lapků. Byla to doba válek loupežných, válek pro dobrodružství, válek pro válku samou, či války jako umění a krize na přelomu klasického feudálního středověku a časů moderních, kdy ani jedna z hodnot bývalých století - feudální urozená třída a chevalerie, církev a křesťanství i jeho morálka - nestojí již na pevných nohou a hodnoty nové …celý článek...

Všudypřítomná smrt

Po roce 1300 se životní podmínky va velké části světa dramaticky změnily. Hladomory, války, dobyvačné útoky, a co bylo nejhoršího - černá smrt - zvaná mor - zasáhly Evropu a mnohá území Asie a celý článek...

Evžen Savojský

Princ Evžen Savojský (1663–1736) markýz ze Saluzza a Carignamu se narodil jako Francouz. Byl nevelké postavy, ošklivý a neduživý.Jeho rodina se za něho styděla, a snažila se ho uklidit do ústraní kněžského stavu.Ale on s tím nebyl srozuměn a pokusil se o přijetí do francouzské armády. Tam však zažil ponižující odmítnutí. To jej však neodradilo od zájmu po vojenské kariéře, celý článek...

Na křižáckém Marienburku

Asi 50 kilometrů od polského přístavního města Gdaňsk leží jeden z největších evropských hradů - bývalý křižácký Marienburk. Vypíná se na vyvýšeném břehu polské řeky Nogat a patří k největším a nejcenějším památkám středověké pevnostní architektury v Evropě.celý článek...

Vilém Dobyvatel

Největšího rozmachu dosáhla normanská moc za vévody Viléma Normanského, který velel tažení do Anglie v r. 1066. Normanům se povedlo proměnit Anglii v normanské království. Během své vlády postavili na obranu dobytého území řadu hradů, ale stavěli také kostely, kláštery a katedrály.celý článek...

Turnajové dřevce

Největšími slavnostmi klasického středověku 11.–14. století byly rytířské turnaje. Vyvinuly se z vojenských cvičení rytířských vojsk a z počátku se konaly v uzavřené společnosti. Velmi brzy však do nich vstoupil vedle rytíře aktéra i divák. Postupně se staly střediskem turnajů města, kde se jich mohly jako diváci účastnit všechny vrstvy obyvatelstva.celý článek...

Inteligence soupeřů

Při stejné síle vítězí obvykle vyšší inteligence jednoho ze soupeřů,
a touto se ubrání i fyzicky slabší šermíř útokům neotesané síly.
Způsob boje myšlenkového a jemných prostředků nabývá
rozhodně vyšší ceny, než nerovný šerm násilnický.

R. Tvarůžek

 

design ©2009 Vítězslav Jančák, grafik a fotograf | Napište nám