články | Herold – šermířské listy

Normané

V době od 8. do 12. století po Kr. ohrožovali Evropu zuřiví bojovníci, zvaní Vikingové. Pocházeli z Norska, Švédska a Dánska, kde bylo drsné podnebí a půda neúrodná. V Rusku je nazývali Varjagy. Vikingská expanze obecně souvisela s proměnami vojenské demokracie s rozpadem …celý článek...

Zbraně starých Germánů

Je málo známo, že jednou z hlavních příčin usilování Hitlera a nacistů o anexi Rakouska byla snaha o získání posvátného kopí uloženého ve vídeňském muzeu. Toto kopí si totiž nacisté mylně ztotožnili s mystickým posvátným kopím Germánů, jímž byl ozbrojen legendární král Vóden (Ódin), jak o tom vyprávějícelý článek...

Šermířský boj vyžaduje silné napětí

Šermířský boj vyžaduje od šermíře silné napětí
a vyvolává u něho stav vzrušení,
při němž musí umět rozlišovat a chápat
každý moment boje v podrobnostech
i průběh boje v celku.

V. A. Arkaděv

Čeští rytíři v cizině

Skutečnost, že čeští rytíři byli svými výkony na evropských turnajích vysoce hodnoceni a váženi, je všeobecně známa. Byl to český pán, rytíř Jan z Michalovic, hrdina turnajů 13. století, který procestoval za dobrodružstvím Německo a Francii, a navrátil se proslavený z výpravy, která sloužila českému jménu ke cti. Za časů vlády krále Jiřího z Poděbrad byli v celé Evropěcelý článek...

El Cid Campeador

Jmenoval se Rodrigo Díaz del Vinar-jinak známí jako El Cid neboli „pán“ a byl jedním z nejpozoruhodnějších hrdinů středověku. V nejznámějších podáních jako literární postava je líčen jako statečný, hrdinný, věrný, nesmiřitelný nepřítel a muž cti. celý článek...

Turnaj neurozených

Koncem 13.století se v některých bohatých městech Německa snažili měšťané napodobit záviděníhodný život šlechty a jejich zábavy. Patriciát a cechovní měšťanstvo měly zájem o co nejvěrnější uspořádání rytířských her a …celý článek...

Krása a plastika pohybů

Krása a plastika pohybů nevrcholí v přehnané touze po efektu.
Šermíř, který dobře ovládá své tělo a zvláště nohy, samoděk se krásně pohybuje, kdežto ten, komu se takového výcviku nedostává, nemá ani jisté vedení čepele.

R. Lafaugére

Zbraně jako symboly

Jakožto nejmocnější nástroje a univerzální prostředky k získání jakýchkoliv hodnot (vyjma etických), byly zbraně od počátku předmětem obdivu, úcty a vážnosti. Proto se stávaly atributy, symboly, insigniemi, odznaky společenského statutu, prestiže, bohatství, významu a moci.celý článek...

Šerm je boj vůle

Šerm je boj vůle, ducha a virtuozity dvou soupeřů,
kteří neživým čepelím dávají život prostřednictvím složité, jemné techniky.
V každé situaci boje, musí docházet k bleskurychlým rozhodnutím,
která představují vědomé procesy a vedou k jisté, přesné
a pro každou situaci správné činnosti.

Mordowin

Don Juan

Je až k neuvěření, a jakou vytrvalostí nás provázejí legendy a smyšlenky o největším milovníkovi všech dob, o Donu Juanovi. Tento proslulý kavalír a svůdce krásných žen žije v našem povědomí tak vytrvale, že si jej někdy skutečně představujeme jako nesmrtelného a všudypřítomného. celý článek...

Jarnacův sek – Coup Jarnac (podruhé)

16. července roku 1547 se na poli v Saint-Germain konal slavný šlechtický souboj, o kterém ještě dlouho mluvila celá Paříž i královský dvůr. Byla to událost natolik mimořádná, že se nám podrobné zprávy o jejím průběhu zachovaly až do dnešních dnů.celý článek...

Jak secvičit souboj

Už dlouho se v Heroldu neobjevil žádný článek pojednávající o teorii šermu. Vím, že jsme všichni spíš praktici, ale trochu se vzdělat a přiučit něčemu novému není nikdy na škodu. K nápadu na tenhle článek mě přivedlo shlédnutí vystoupení několika nejmenovaných skupin (i našeho na videu) a zjištění, že máme všichni ještě co dohánět.celý článek...

Černý princ

Anglický král Eduard III. Měl s Filipou Hennegavskou 13 dětí, z nichž nejstarší byl Eduard, později zvaný „ Černý princ“. Tento královský syn Eduard princ Waleský, Byl mladík snědé tváře a na tehdejší dobu malé postavy (165cm). Byl uznáván jako statečný bojovník, byl výborným šermířem a jezdcem na koni a již ve svém mládí se účastnilcelý článek...

Tajné zásahy III.

Abychom si udělali obrázek jak vypadal souboj ve středověku, za vlády francouzského krále Jindřicha II. (1518–1559), uvádíme popis šermířskému duelu tak, jak jej zapsali tehdejší kronikáři.

Událost započala počátečným obřadem, v němž hlasatel prohlásil: Dnes, dnecelý článek...

Tajné zásahy II.

V kinech je již mnoho let uváděn francouzský historický film „HRBÁČ“, natočený dle slavného románu Paula Févala. Mnozí se jistě pamatují, jak roli Hrbáče skvěle zahrál známý herec Jean Marais. Ve zmíněném filmu je i nafilmována událost – zavraždění vévody de Nevers, který byl proslulým šermířem, a uživatelem neblahého neznámého bodu kordem – zvaným „Neversův bod“.

Přesný opis v překladu románu zní: Terc, přímocelý článek...

Tajné zásahy I.

Romantickým názvem „Tajné zásahy“ byly v dobách bojového šermu označovány speciální, dosud neznámé technické, či technickotaktické prvky, které vedly k vítězstvím a tudíž k záchraně života.

Proto byly často tajné zásahy sdělovány otcem před jeho smrtí svému synovi, mistrem žákovi a podobně. Se stoupající technikou však zmizela bílá místa v šermířských rejstřících. Víme však ze zkušeností, žecelý článek...

Husaři

Stále živá legenda zvaná "HUSAŘI" má původ z roku 1688, kdy na území někdejších Uher vznikly první dva husarské pluky. Jejich zakladatelem byl bavorský kurfiřt Emanuel Maxmilián. Jeden z nich …celý článek...

Meče pro jednu a půl ruky

Počátkem 14. století se objevil ve výzbroji středověkých bojovníků nový druh meče s dlouhou čepelí a s prodlouženým jílcem zakončeným hraněnou, nebo oblou kulovitou hlavicí. Vznikl na základě potřeby …celý článek...

Gonzalo Fernández de Córdoba

Patří mezi ty trvale oslavované a obdivované vojevůdce španělských vojsk,který se proslavil v několika významných bitvách proti žoldnéřům ve francouzských službách.celý článek...

Přemysl Otakar II.

Pohlédněme do tváře jednoho z největších přemyslovských králů, jistě největšího, nebýt jeho tragického pádu nebýt zemětřesení , jež následovalo, když se dílo velkého architekta zřítilo. Setkáme se s králem „železným a zlatým“ s Přemyslem Otakarem II.celý článek...

Jan Žižka z Trocnova

Jana Žižku z Trocnova známe jako nikdy neporaženého husitského vojevůdce, tvůrce husitské bojové taktiky a státníka revoluce. Narozen kolem roku 1360 v chudém jihočeském rodu, od mládí jednooký, byl nucen obstarávat si obživu ve vojenských službách …celý článek...

Alfréd Veliký

Jeden z textů v prvním tištěném čísle Herold – šermířské listy z roku 2000 a první medailónek osobnosti vůbec. Autorem je pan Josef Kuneš.celý článek...

Albrecht z Valdštejna

Dne s již legendární postava Albrechta z Valdštejna byla a jistě ještě bude vhodným námětem pro spisovatele historických románů i pro historiky. V současné literatuře je popisován jako člověk statečný, skvělý vojevůdce a stratég, který tolik vykonal pro svého císaře, aby jím byl nakonec zrazen a zavražděn.

Nás zajímá osobnost Albrechta z Valdštejna především po stránce …celý článek...

Třicetiletá válka - letem světem

Krátký přehled průběhu třicetileté války v českých zemích a ve významných datech.celý článek...

Hrady severního Kypru

Kypr, ostrov ležící v těsné blízkosti středního východu hrál ve vztazích mezi Evropou a orientem významnou roli už od starověku. Ještě dlouho po pádu Cařihradu, byl nejzasší výspou křesťanství. Míšení vlivu byzantského s evropským a arabským vtisklo…celý článek...

Meče dvouruční

Po uznání užitečnosti mečů pro jeden a půl ruky vyvstal požadavek o vyrobení ještě těžších a důraznějších zbraní vhodných pro použití pěších bojovníků. O osvědčení těchto mečů v pěších bojích bylo rozhodnuto u švýcarských lancknechtů, u nichž tato pádná zbraň se stala obávanou hlavně proti protivníkovým kopiníkům. Meč býval dlouhý 150-180 centimetrů a délka…celý článek...

Tajné zásahy

Romantickým názvem „Tajné zásahy“ byly v dobách bojového šermu označovány speciální, dosud neznámé technické, či technickotaktické prvky, které vedly k vítězstvím a tudíž k záchraně života.

Proto byly často tajné zásahy sdělovány otcem před jeho smrtí svému synovi, mistrem žákovi a podobně. Se stoupající technikou však zmizela bílá místa v šermířských rejstřících. Víme však ze zkušeností…celý článek...

Třebíčský ples od Fracce

Letos jsme byli přítomni na plesání v Třebíči, které pořádá skupina Fracce. Byl to náš první třebíčský ples a i po dálnici to bylo časově únosné tak akorát.
celý článek...

Plesání ve Všestarech

Můj oblíbený ples pořádaný mnou oblíbenou skupinou. Brakýři nechť čtou vícekrát první větu, vy ostatní můžete číst dále.
celý článek...

Kolínská třicítka

Tradiční bitva v Kolíně, letos opět v období třicetileté války, byla povedená. Sice již od pátku po celé republice řádil silný vítr a i v Kolíně jsme jej poznali.
celý článek...

Skvělý víkend na hradě Pecka

Dne 9. 6. 2007 pořádala skupina REGO šermířskou akci na hradě Pecka. Tentokrát jsme dorazili také a užili si třikrát bitvu na hradním nádvoří a vystoupení s večerním překvapením.
celý článek...
 

design ©2009 Vítězslav Jančák, grafik a fotograf | Napište nám