Alfréd Veliký | Medailonek, z ročníku 2001

Alfréd Veliký

Alfréd Veliký

Anglosaské kroniky hovoří o "ohnivých dracích" (kometách) na obloze, bouřích a hladomoru, jež zvěstovaly první vpád Dánů do Anglie roku 793. Strašlivá znamení se potvrdila: dánské hordy zemi terorizovaly a po roce 865 se loupeživé nájezdy změnily v invazi a okupaci. Kentský král se snažil Dány uplatit, ale ti si vzali jen peníze, potom jeho říši a nakonec i Northumbrii a Mercii.Roku 870 se okupanti obrátili na Wessex, kde se setkali s tuhým odporem. Zde vládl král Alfred (vládl 871–891), velmi vzdělaný, znamenitý vojevůdce a stratég. Hned v prvním roce své vlády vybojoval devět bitev a přinutil Dány hledat si kořist jinde. Roku 876 se Dánové vrátili pod vedením krále Guthruna. Alfréd jej porazil, ale později se Guthrunovi podařilo náhlé přepadení a roku 878 zahnal Alfréda na jeho pevnost Althelnea. Zdánlivě poražený Alfréd se uchýlil do bažin Somersetu, jihozápadě Anglie. Tam shromáždil muže z celého Wessexu a s mohutným vojskem v bitvě u Edingtonu dosáhl rozhodujícího vítězství. Aby docílil trvalejšího mírového ujednání, dal nepřátelům území na severu a východu, zvané "Danelaw". Jeho úspěšný odpor proti Dánům sjednotil Anglosasy a Alfréd se stal společným vládcem.Ale nebyly to jen vojenské zkušenosti, co mu vynesly titul "Veliký" a vedly k přezdívce "miláček Anglie". Pro celou Anglii se stal symbolem vytrvalosti, dal slovu "král" nový význam a prakticky založil anglickou monarchii. Posílil zemi tím, že dal zřídit mohutná hradební opevnění, zorganizoval novou armádu, vybudoval silné loďstvo a sestavil nový zákoník. V roce 892 již mohl Alfréd s úspěchem odolávat útoku Vikingů z Francie a v roce 896 zahnal všechny vetřelce na útěk.

Svou pověst si král Alfréd vydobyl i podporou církve a anglosaské kultury. Nechal přeložit z latiny do anglosasštiny některé významné texty vzdělaných historiků jako byli Orois a Beyd a filozofa Boethia. Byl pevně rozhodnut oživit v zemi vzdělanost, zakládal školy (podle tradičních názorů i Univerzity College v Oxfordu) a dával překládat latinské texty do angličtiny.V dětství Alfréd dvakrát navštívil řím, jehož sláva podnítila celoživotní lásku ke vzdělání. Věnoval mnoho času rozhovorům s cestovateli, kteří pobývali na jeho dvoře. Byli to známý Othere, Nor z polárních krajin a Dán Wulfstan. Ti mu vylíčili své cesty po mořích, při nichž prozkoumávali neznámá území na dálném Severu a kolem Baltského moře. Alfréd Veliký, ač menší postavy a nepevného zdraví, byl udatným bojovníkem a ve všech bitvách stál vždy v čele svých vojsk a s taseným mečem je vedl k vítězství.

Josef KunešDalší informace:
Více informací o době a zemi
Alfréda Velikého.
Informace na
wikipedii.

 

design ©2009 Vítězslav Jančák, grafik a fotograf | Napište nám