Svatý Jiří | Medailonek, z ročníku 2003

Svatý Jiří

Svatý Jiří – patron rytířů

Ve Zlaté legendě (Legenda aurea), kterou sepsal kronikář Jakobus de Varagine (cca. 1288 až 1298), se říká, že se zdatný rytíř Jiří narodil ve 3. století v Kappadokii (Turecko). Na bílém koni v plné zbroji a nádherném brnění cestuje světem, plným bojů a nástrah, a koná hrdinské činy ve jménu Ježíše Krista.Na svých cestách přijede až do města Sileny v Libyi. Tam panuje nesmírný smutek. V bažinách blízko města žije drak, kterému jsou již po léta každý týden obětovány dvě ovce. Když už ve městě žádné ovce neměli, museli obyvatelé posílat drakovi mládence a dívky. A právě nyní je na řadě královská dcera. Ta se vydá s pláčem k bažině, když tu přijede na svém bílém koni rytíř Jiří a draka po dlouhém boji zabije.Ohromeni statečností rytíře Jiřího, souhlasí král a mnoho dalších obyvatel, že se dají pokřtít, a Jiří se potom s princeznou ožení.Tento pohádkový konec se v křesťanské tradici pozmění. někteří Silenští se neobrátí na víru, napadnou rytíře Jiřího a zabijí ho. jelikož Jiří skončil mučednickou smrtí, hrdina je prohlášen za svatého, jako šiřitel křesťanství.Některé země mají za patrona rytířů svatého Michala, který je nazýván archandělem a vůdcem nebeského vojska a ochráncem před mocnostmi zla. Bývá zobrazován většinou jako okřídlený rytíř s plamenným mečem a štítem, přemáhající ďábla v podobě draka.

Někdy také je zobrazován jako průvodce duší do ráje a jak drží váhy, kterými se váží dobré a špatné skutky.Svatý Michal je světec rytířský a vojenský (bojuje s drakem a je znám již od doby Karla Velikého). Jeho počátky jsou uctívány na Francouzko-italských výšinách od Monte Gargano po Mont Saint-Michel. Všechny vysoko položené kaple z té doby mu byly zasvěceny.

Zbývá ještě svatý Mořic, patron rytířů od 12. století. I kolem něho je vytvořena spousta legend a pověstí.

Všichni tito patroni rytířů bývají často zobrazováni na vyznamenáních a řádech, které jsou udělovány za hrdinské činy i v dnešní době.

Josef Kuneš


Další informace na heslo
Svatý Jiří na Wikipedia. 

design ©2009 Vítězslav Jančák, grafik a fotograf | Napište nám