Jména skupin IV. | Obecné texty, Zajímavosti, z ročníku 2001

Jména skupin IV.

O jménech skupin

Často se společně podivujeme jaká zajímavá, krásná či podivná jména našli šermíři pro své skupiny. A tak vám pro potěchu a snad i pro poučení předkládám čtvrté pokračování o jménech některých SHŠ.

Pozn. redakce: Články o ménech skupin vycházely již ve starších vydáních Šermířských listů (tedy ještě před vznikem Herold - šermířské listy). Bábí pro nás připravila dva nové díly o jménech skupin. Tento je druhý u nás, ovšem již čtvrtý v pořadí celkovém.

Často je používáno pro pojmenování skupiny osobní jméno, např. ADALBERTUS – je germánského původu a znamená vznešený, nádherný, urozený. Členové skupiny ANDREAS odvodili velmi vtipně pojmenování skupiny od svého příjmení Ondráček, tedy: Ondráček-Ondra-Ondřej- řecky Andresa, což znamená mužný, statný, odvážný. LUCIUS, skupina z Brna, má jméno z latiny a značí to světlý, zářící (lux = světlo). MERLIN – o době krále Artuše a jeho družině kolem kulatého stolu jsem již psala několikrát, dnes tedy o slavné postavě té doby jen z hlediska osobního jména. Merlin je anglické jméno, velšského původu a znamená „mořská pevnost“. Svátek má 8. března.

Jiná jména SHŠ jsou odvozena od šlechtických rodů, obvykle stejného teritoria jako skupina. Již dříve jsem pasala o mnohých, např. Fictum, Hartigo, Orphanus, Pernštejni, Rottalové, Valdštejnové a různí „páni“, např. z Helfenburka, z Hradce, Kunštátu, Lipé, Michalovic, Návarova a pod. Z nových jmen je to např. PĚTIPESKÝ Z CHYŠ A EGERBERKA, což byl rod původem ze severozápadu Čech, který po Třicetileté válce velmi zchudl. Trošku však pochybuji, že by tento rod žil v Třebíči (odkud SHŠ pochází). Sympatickou historickou osobností se inspirovaly hned dvě skupiny, z Mostu je to MIKULÁŠE DAČICKÉHO Z HESLOVA a z Prahy PŘÁTELÉ PANA MIKULÁŠE DAČICKÉHO. Mikulášův otec byl bohatý kutnohorský měšťan a rychtář Ondřej Křivoláček, který po celý život usiloval o erb. Když ho konečně získal, tak ve stejném roce (1571) umírá! Mikuláš byl v mládí pověstný bouřlivák, dopouštěl se mnoha prostopášností a výstředností, nevycházel z různých sporů. V pozdějších letech se „uklidnil“, ba dokonce se stal přísným kritikem lidských slabostí a nepravostí.

Též církevní představitelé se objevují v názvech skupin, např. BISKUPŠTÍ MANOVÉ Z KROMĚŘÍŽE či mladší skupina ARCIBISKUPSKÁ STRÁŽ Z KROMĚŘÍŽE. Nekteré skupiny se hlásí ke svatým patronům – BATALION SVATÉHO MARTINA (dříve Sillmaril), jiné skupiny naopak patrony opustily, např. Střelci svaté Barbory – a přejmenovali se na GREEN REGIMENT, tedy zelený pluk. BRATŘI KŘÍŽE se hlásí k nejvýznamnějšímu křesťanskému symbolu – ke kříži, jiné skupiny víru odmítají, třeba RYTÍŘI BEZ VÍRY. U skupiny VZKŘÍŠENÍ KACÍŘI nemusíme jít pro vysvětlení až do středověku. V letech 1990 – 1992 pracovala v Chrudimi skupina KACÍŘI a Chrudimáci nedávno navázali na její činnost tedy v „kacíře vzkřísili“.

Některé skupiny se vracejí do podstatně starší doby, oslovují je různá božstva, bohové a hlavně bohyně. Z nových je to např. EPONA – KELTOVÉ. Epona byla uctívána jako bohyně – ochránkyně koní, její reliéfní zobrazení je v Kastelu Allemagne, bohyně je samozřejmně na koni. Až do prastaré sémitské (Sém byl nejstarší syn Noemův) mytologie sáhla skupina ASMODEUS = ďábel, pán démonů. Z řecké mytologie má jméno nová skupina CHÁRON = převozník z podsvětí na řece Acheron. Lze sem přiřadit i INFERNO, což je v latině peklo.

Inferno by mohlo být přechodem ke jménům z cizích jazyků, z nichž nejdříve uvedu stručný přehled některých jmen z latiny: FRATERNITAS = bratrstvo, SOCIETAS = společenstvo, NON MULTI = ne mnozí, což bylo heslem některých českých letců na západě v době druhé světové války. NON GRATA = nežádoucí, obvykle známe formulaci „persona non grata“, která se používá při vyhoštění nežádoucí osoby. HOSTIS AETERNUS = věčný nepřítel, ADOREA = válečná sláva, INNOMINATI jsou v podstatě bezejmenní. VICTORIUS = vítezství, VIVAMUS je výzvou k užívání života, zvolání „ať žijem!“. REGNUM FORTIS = královská pevnost, atd.

Některé skupiny sáhly i do jiných jazyků, např. skupina LAMER, což je v němčině meč. BRETNÝŘI – tady je základ v německém Brot či v německém Bret – v obou případech slovo znamená chleba. Bretnýři byli námezdní žoldáci posílaní do prvních řad vojska, kteří ochotně zabíjeli třeba jen za kus chleba. V italštině našla jméno vynikající skupina BALLATA = menší tančená píseň (později se z tohoto slova vyvinula „balada“).

Z cizích jazyků má jména hnoho skupin a některá jsou i pěkná, obecně srozumitelná... ovšem, kdo četl mé dřívější články, ten ví, že se vždy přimlouvám za slova česká! I ta by měla být snadno zapamatovatelná, se vztahem k šermu, k historii či ke skupině. Vítám i slova nebvyklá zejména vtipná – nedávno jsem se schutí zasmála nad jménem nové skupiny LOS PUPKOS. Zatím nevím, proč se tak pojmenovali, jen tuším, ale je to zajímavé. A hlavní zásadu, kterou zdůrazňuji, že by jména skupin měla být krátká. V běžném šermířském životě např. nikdo nepronese celé jméno skupiny Bratrstvo svobodných rytířů Země české. Ba znám dokonce skupinu, se kterou jsem se nedohodla na zveřejnění v Adresáři a na internetu, protože její jméno by zabralo dva řádky což je skutečně neekonomické a přineslo by to i technické problémy (zejména na internetu).

A všimněme si i toho, že právě právě velmi „staré“ skupiny tohle braly jako samozřejmost, jejich jména jsou krátká, rozmanitá, pěkně znející, atd. Pár jmen jako důkaz: již v šedesátých letech vznikl Dominik, Romantik, v roce 1975 Rex (=král), 1978 BURDÝŘI, snad původně z německého slova Bűrde = rozbroj, nepokoj, a nebo spíš od meče zvaného burdýř, který – dle Zikmunda Wintra – vlastnil roku 1461 Beneš Sixti, pražský měšťan a sládek, snad i účastník husitských válek. V roce 1982 vzniká skupina SANTELLI a PALADIN. Italský šermíř Orazio Santelli byl druhým mistrem, který převzal na přelomu 19. a 20. století Rieglovu šermířskou školu v Praze a zavedl italskou školu šermu v tehdy novém Klubu Riegel. Paladin byl jedním ze dvanácti členů družiny krále Karla Velikého (Francie 766–814) a v přeneseném slova smyslu to znamená věrný průvodce, ochránce, poradce. Dále vznikla již celá plejáda skupin: Stilet, Kardinál, Rebel, Bakchus, Gotika, Malchus, Rekruti, Bakaláři, Merlet, Golem, Přemyslovci, atd., atd... jedno jméno vedle druhého a všechna krátká, jasná!

Ale i mladší či zcela nové skupiny občas tohle pravidlo respektují a najdou velmi pěkné jméno pro skupinu, např. DOBRODRUZI, ŠEJDÍŘI – je fakt, že obojí je trošku zavádějící, ale sympatický je smysl pro recesi a humor. Dále to byla skupina DRAVCI, bohužel se velmi brzo přejmenovala na LEGION, čímž se zařadila do dlouhé řady latinských jmen. Škoda. Veselé jméno má skupina ALOTRIUM = z řečtiny nezbedné, rozpustilé kousky a jsem přesvědčena, že je u nás obecně srozumitelné. Líbí se mi SHLUK NEZÁVISLÝCH, jasně z toho kouká důsledná snaha o volné seskupení nezávislých jedinců, jejich dočasný a občasný shluk. Zajímavým jménem se označila skupina SMOLAŘ, vím však, že se nejedná o smůlu v šermu, ale spíš v osobním životě... a chce se mi věřit, že se brzo přejmenuje v optimistickém duchu. Právě protikladem ke Smolaři by mohla být skupina REBELIE, nevím sice proti komu rebelovali, ale jméno je to pěkné, zní tvrdě, až paličatě, jak se na českého šermíře sluší.
Pochopytelně nezapomenu na oblast, která je všem šermířům blízká a ze které často čerpají, to je vojsko, armáda, zbroj, zbraně, boj a pod. Tak třeba ARMES je dle sdělení skupiny odvozeno od armádní, trošku jsem váhala nad ARMES – TANCE, ale koneckonců armádní není jen boj. KNECHT je středověký pěší voják, DRAGO je zkrácené slovo dragouni a zkrácením je mnohem údernější a osobitější.

Zajímavé jméno TRABANTENGARDE je vlastne svým způsobem zdvojené: garda je z francouzštiny tělesná stráž panovníka, přeneseně pak družina, dobrovolnický sbor, oddaní stoupenci. A slovo trabant je (z němčiny) ve středověku voják, osobní stráž vojevůdců a panovníků. Toto slovo se však proslavilo na zcela jiném poli – automobilem vyráběným v nedávné době v NDR. O jménu ARMET jsem už psala (je to typ přilby), nová skupina se však jmenuje ARMET – Z. Je sympatické, že po rozdělení skupiny nedošlo k žádným dlouhatánským tahanicím (jak to bohužel někde bývá), nová skupina se prostě nazvala Armet-Z, přičemž ono „Z“ je vlastně iniciálou Ing. Zdeňka Zdeňka, který tuto skupinu vede.

Tradiční je pojmenování podle místa bydliště, z novějších skupin jsou to např. TÁBORŠTÍ KUPCI, SLÁNŠTÍ ŠERMÍŘI, OKOŘSKÁ GARDA, která je ovšem z Prahy. LOUPEŽIVÝ RYTÍŘI ZE SÁDKU, Sádek byl hrádek, ve kterém se loupeživý rytíři skrývali. Nebo např. MORAVSKOTŘEBOVŠTÍ FECHTÝŘI... ostatně, všimli jste si, kolik skupin se hrdě hlásí k Moravě?! Z nejstarších to jsou MORAVŠTÍ RYTÍŘI, MAGNA MORAVIA = Velká Morava. Však i méně vzdělaní lidé vědí, že to byl nejstarší státní útvar u nás (9. – 10. století) a že ve své době Velkomoravská říše měla obrovský výrnam nehjen pro naše národy, ale i pro vývoj raně středověké Evropy. I další skupiny se vyznávají ze svého vztahu k Moravě: MORAVSKÁ SMEČKA, RYTÍŘI ZEMĚ MORAVSKÉ, KORNET MORAVIA, CAVALIERI MORAVI, a další.

Jsou ještě mnohé okruhy, odkud lze čerpat při výběru jmen pro SHŠ. Mimo jiné je to i příroda – hvězdy, kameny, rostliny, živočichové, odtud např.: CORVUS = havran, CARNIVORA = šelma, řád šelem, a myslím, že sem lze zařadit i skupinu VAMPYRUS IUVENILIS – i když ve skupině není ani jeden upír, ale za to řada půvabných a milých dívek. A koně? Je to především skupina báječně vycvičených Ráfových koní – JÍZDA SVOBODNÝCH RYTÍŘŮ, dále kaskadérská skupina SAVANA aj.

Pro mne velice důvěrnou oblastí jsou prapory. A tady mi dovolte jednu zcela osobní odbočku. Mám vedle historického šermu a historie vůbec několik dalších koníčků. Sbírám pohlednice naší vlasti, mám ráda heraldiku, především městskou, a v posledních letech u mne stále více sílí láska k minerálům, přiznávám že mám „kameny“ po celém bytě! Tou nejstarší láskou, víc jak padesátiletou, je vexilogie, což je stručně řečeno nauka o vlajkách. Jméno má od italského vexillum = plachta, a velký praporec vexillum byl klasický římský typ, je to korouhev s křížovým ráhnem a červeným nezdobeným listem (polem). Je proto jasné, že vždy jásám, když se některá skupina pojmenuje „vexilologicky“. Již jsem psala o skupine Gonfanon z Boskovic, Gonfanon byl raně feudální typ praporu ve tvaru protáhlého obdélníka, ve vlající části několikrát dělená do několika cípů. Novou skupinou je BANDERIUM, což je (z italštiny) větší prapor užívaný ve středověku a to převážně pro početnější vojenské oddíly, řemeslnické cechy či pro města. Bývá vždy bohatě vyšívaný, obvykle obsahuje znak (např. města či cechu). Později se tento název přenesl na „praporec“ vůbec i na jeho jízdní doprovod. Já pokládám výběr tohoto jména za zcela programový. Vždyť prapor byl a je symbolem vlastní identifikace, jasného cíle, touhy po vítězství, po vyniknutí... Jen si vzpomeňte, jak v našich „bitvách“ je prapor důležitý – a je to jen „hra“! Prapor silně ovlivňuje naši psychiku – vede bojovníky do boje, podněcuje jejich statečnost – vždyť kolik bitev bylo prohráno, když padl praporečník, či byl prapor ukořistěn nepřítelem. A působí na nás i esteticky, ovlivňuje nás jeho krása, vznosnost – je to paráda, když se nad námi ve větru třepetá a je hezké, že při akcích na využití praporů skupiny dbají! Podstatná je i funkce signalizační, prapor je nenahraditelným orientačním bodem, zejména pro vojska „zmatená“ chaosem boje.

A když už jsem u té vexilologie, tak ještě dodatek ke skupinám KORNET a KORNET MORAVIA. Minule jsem psala, že kornet býval jízdní trubač, později velitel jízdní čety. Z vexilologického hlediska je kornet čtvercový jezdecký paporec, nevyztužený, doplněný vlajícími stuhamia šňůrami připevněnými nad hrotem žerdě.
Je mnoho dalších pojmenování, které vedu v rubrice „zajímavosti“. Patří sem i skupina LOVCI DUŠÍ (z Ostravy) – kdysi mi vysvětlili, že „loví“ šermíře i diváky, ale přece jen... občas nad tím dumám. Do vzdálených končin opředených hororovými pověstmi sáhla skupina POENARI, což je tzv. Orlí hnízdo, známý rumunský hrad hraběte Drákuly. Velmi neobvyklé jméno přijala pražská slupina SENTIMENT DU FER, překlad z francouštiny je „cit ve zbrani“. Je to rčení starých mistrů francouzské šermířské školy, které popisuje zbraň jako šestý smyslový orgán šermířů, zbraň je součástí jeho těla. Skupina BRAVUS má dlouhý historický vývoj. Původně se nazývala Bohemia, později pro rozlišení od jiných skupin přijala jméno Bravo Bohemia a nakonec Bravus. Lze si domyslet, že se jedná o slovo odvozené z latinského bravo = výborně. Sama skupina však zdůrazňuje, že bravus není v latině správným gramatickým tvarem. Pokud by se vzala za základ angličtina, pak by se mohlo jednat o odvozeninu slova brave = statečný, odvážný. Ať tak či onak, obě vysvětlení na tuto skupinu „sedí“. V každé ženě vzbuzuje sympatie trubadúr, což byl jihofrancouzský rytířský básník a pěvec milostných a hrdinských balad zhruba ze 12. – 13. Století. Když já slyším slovo trubadúr, pak se přede mnou vynoří postava, tvář a především zvláštně krásný hlas člena skupiny TRUBADÚR Z KORNELIE, civilním jménem Jaroslav Jung z Pardubic.

Na závěr upřímně děkuji všem, kteří mi předali informce o jménech skupiny. A dvojnásobný dík těm, kteří tak činí „bez říkání“ a urgování, jako např. skupina Sentiment du fer. Pokud nedostanu informace přímo od skupiny, pak lovím v paměti, pátrám ve slovnících, hledám v literatuře... ale ono je to někdy dost ošidné. Např. jméno skupiny FREMITUS. Podíváte-li se do slovníku, zjistíte, že je to z latiny chvění, rezonování. Nu, budiž, nějak by se to dalo vysvětlit. Ale co chudák (jinak velmi sympatická) skupina SKELETON, když mi slovník cizích slov říká, že jsou to nízké těžké saně řízené z pozice v leže! Tak to ne, vždyť Skeleton byl v dávné době antiky strážcem podsvětí! A tak se předem omlouvám, pokud jsem v některém výkladu chybovala - a velmi prosím skupiny o zprávičku, co pro vás jméno skupiny znamená, jak ho vysvětlujete, jak jste k jeho podobě dospěli, zda souvisí s vaší heraldikou, zaměřením, s plány, atd., atd. Předem vám všem děkuji, všechna vaše vysvětlení určitě použiji... již dnes totiž chystám další povídání o jménech skupin.

Bábí Jindra Albrechtová 

design ©2009 Vítězslav Jančák, grafik a fotograf | Napište nám