Zbraně – která je „lepší“ proti … | Obecné texty, Názory a polemiky, Šerm a šermování, z ročníku 2001

Zbraně – která je „lepší“ proti …

Zbraně – která je „lepší“ proti …

Často se setkávám ( a jistě i další z vás) s otázkami typu:

Která zbraň je proti které lepší?
Má ten s tímhle (zbraň) větší šanci proti onomu s …(zbraň)?


Před odpovědí se můžeme na věc podívat ze dvou hledisek – z historického a z šermířského.

Z přístupu historického musíme přihlédnout ke skutečnosti i možnosti, zda se vůbec ony dvě zbraně mohly ve stejné době potkat. Nelze pohlížet třeba na naše „bitvy“, kde se leckdy potkávají zbraně s historickým rozdílem přes 200 let, včetně ústroje, samozřejmě. Tuto otázku každý snadno rozřeší dobrou znalostí a trvalým studiem historických podkladů a pramenů v co nejširší míře. Takže si každý může odpovědět sám.

Druhé hledisko dává, na první pohled, větší pole pro diskuse. Např. – může se jedinec s dýkou ubránit meči? Může meč jednoruční obstát třeba proti dvouručnímu, nebo šavli? Je kord výhodnější než renesanční meč se štítkem? A tak dále. Co myslíte …?

Celé večery bychom asi mohli na toto téma diskutovat a čím více přítomných hlav, tím více asi názorů. A proč? Nakonec by stejně došlo k tomu, že by se někteří zvedli a šli to vyzkoušet. A jsme skoro u odpovědi.

Nenechávám se do těchto hovorů vtáhnout a rovnou vždy odpovídám jedinou, stále stejnou odpovědí:
vždy záleží na tom, KDO má kterou zbraň v ruce.

Tedy nezáleží tolik na zbrani (jsou-li samozřejmě např. obě chladné), ale na schopnostech člověka, který to zbraň drží v ruce. Nakolik ji ovládá (včetně svého těla a svých pohybů), co s ní umí a jak je zkušený v boji s ní a v boji vůbec. Ani pistole proti kordu nebude však jasná, neumím-li střílet a netrefím-li soupeře.

Každá zbraň vyžaduje dokonalé ovládnutí – tedy ztotožnění se s ní a plné využití jejích možností. A možnosti zbraně se rozšiřují i doplňují o schopnosti bojovníka – cvik, ovládnutí těla a emocí, intuice, rychlé myšlení a zkušenost.

To vše lze získat, naučit se nebo jen rozvinout. U každého v různé míře a s různým úsilím, podle daných dispozic i vložené vůle. Ale rozdíl na konci nemusí být velký.

Dostávám se tím k jednoduchému řešení dané otázky i k cíli šermu – cvičte, cvičte a učte se. Využívejte všech možností vnějších – zkušeností ostatních, škol, publikací atd., i vnitřních – dispozice a schopnosti těla i mysli. Obojí neustále rozvíjejte, doplňujte, rozšiřujte a procvičujte.

Lars 2001
 

design ©2009 Vítězslav Jančák, grafik a fotograf | Napište nám