Mušketýři a Bandité | Obecné texty, Historie a vývoj, z ročníku 2000

Mušketýři a Bandité

Mušketýři a Bandité

Vážení přátelé,

skupina historického šermu „Mušketýři a Bandité“ skončila svoji činnost nečinností. Předkládám Vám konečný účet působení první skupiny, která začala pravidelně vystupovat pod shora uvedeným názvem od léta 1962 na nádvoří Vojenského historického muzea, tzv. Schwarzenberského paláce v Praze na Hradčanech.

Začátek je však nutno hledat v roce 1953, kdy se v Hudebním divadle v Karlíně začala připravovat inscenace Nezvalových Mušketýrů. Profesor Pražské konzervatoře Svatopluk Skýva (10 x mistr republiky v šermu šavlí a trenér Rieglu) byl pověřen chreografií šermů. Spolu s Dr. Janem Černohorským (6 x mistr republiky v šermu fleretem a kordem a trenér Rieglu) přivedli na jeviště 8 šermířů a zapojili je do představení. Šermovalo se dle hudby, páni Mušketýři Vladimír Ráž, Robert Vrchota, Milota-Holcman a Vlasta Burián měli během památného souboje s kardinálskou stráží - to jest s námi – veršované repliky. A vždycky jsme prohráli. Představení se hrálo 2 sezony, zemřelého Vlastu Buriána nahradil František Černý. Honorář byl 16,- Kčs za osobu a představení.

Pak následovalo období příprav na skutečný historický šerm: studium literatury, vyrábění zbraní, ověřování způsobu boje různými zbraněmi, schánění rekvizit, kostýmů, stavba jednotlivých soubojů a celého pořadu. V této době jsme vystupovali jen s jednotlivými „čísly“ na dětských besídkách, plesech, módních přehlídkách a letních dětských táborech. Přišla i zranění, odchody na vojnu, příchody nových nadšenců – avšak výhradně z řad šermířů.

V této době se objevil v Rieglu Eduard Wagner, bývalý C.K. rakouský důstojník, pracovník Vojenského historického muzea, autor knih o Husitství, o zbraních z 30-leté války a dalších publikací přeložených do světových jazyků. Ve spolupráci s Dr. J. Čerrnohorským a profesorem S. Skývou se 18. 9. 1960 uskutečnilo první představení na zmíněném nádvoří Vojenského historického muzea jako nábor nováčků pro sportovní šerm – viz. přílohy 2 a 3. Představení bylo bez hudby, kostýmy vypůjčené z Vinohradského tehdy Armádního divadla. Ukázku šermu dvouručákem předvedl jeden lancknecht, protože jsme druhý dvouručák neměli – jedním slovem začátek. Ale ohlas byl veliký, bylo tam asi 800 diváků. A tak se od května 1962 začalo s pravidelným vystupování a opravdovou činností. A stále se tvrdě trénovalo. Pondělí, středa, pátek byl na pořadu sportovní šerm, úterý a čtvrtek historický šerm, vždy asi tak 3 hodiny. V zimě jsme o sobotách a nedělích absolvovali závody ve sportovním šermu, několik členů M+B se stalo Mistry republiky v jednotlivcích nebo družstvech. Reigel měl v této době cca 200 členů a ročně získával 3 – 4 tituly z 8. V létě byla vystoupení ve Vojenském muzeu nebo na hradech a podobně. Účinkování ve Vojenském historickém muzeu skončilo v srpnu 1968, kdy se střelba z mušket a bambitek v areálu Pražského hradu stala záminkou ke zrušení představení. Ale to už jsme se dostali do povědomí scénáristů a režisérů a začala naše neméně bohatá činnost na poli divadelním, filmovém a posléze televizním.

V roce 1967 jsme v programu Československé revue vystupovali 6 týdnů v pařížské Olympii, o dva roky později v rámci ÚDA Praha jsme šermovali dva měsíce v Jižní Americe. Od roku 1971 začala naše dvacetiletá spolupráce s Národním divadlem. Avšak stále jsme udržovali svá vystoupení na hradech, zámcích, při oslavách výročí vzniku měst i památných bitev, na letních táborech dětí a podobně. A právě části našich „čísel“ jsme uplatnili v divadlech a filmech. Velice nám prospělo, že náš projev byl kultivován působením divadelních a filmových režisérů, za což jim vzdáváme dík. V neposlední řadě nás udrželo provozování sportovního šermu, zejména šavle.

Na závěr chci poděkovat všem aktérům za jejich úsilí ve prospěch skupiny a všem těm, kteří nám pomohli uskutečnit naše představy. A také vzpomenout těch, kteří již mezi námi nejsou.

V přílohách najdete údaje o skupině a výčet našich aktivit až do roku 1995, kdy jsme prakticky skončili.
Tento dokumet jsem sepsal na oslavu 40. výročí prvního vystoupení skupiny historického šermu u nás.

Váš Josef Šolc, ročník 1935.


Základní údaje skupiny:

Název:
Mušketýři a Bandité – HŠ Praha

Zřizovatel:
T. J. Baník Praha – šerm. oddíl Riegel, založeno 1902

Zakladatelé:
Dr. Jan Černohorský
prof. Svatopluk Skýva
plukovník v. v. Eduard Wagner

Pořady:
7 rytířských zbraní
Vyprávění starého zbrojnoše
Stříbrný abgus
Variace těchto pořadů dle přání pořadatelů a délky programu

Choreografie šermů:
prof. Svatopluk Skýva
Ivan Chrz
Ing. Petr Lebeda
Karel Anderle

Agentury:
Ústřední dům Armády Praha 1962–1970
Pražské kulturní střadisko 1970–1978
Čs. cirkusy a varieté 1978–1992
Pragokoncer 1970–1990

Speakři pořadů:
Ivan Poledne, Jan Přeučil, Jaroslav Chundela, Heins Stein (zájezd do Jižní Ameriky), Ivo Prokop, Josef Kubíček, Jaroslav Kašpar, Jiří Havel, Josef Rajchl, Ladislav Županič, Zdeněk Mahdal, Miloslav Uhlíř

Vedoucí skupiny:
Dr. Jan Černohorský, Ing. Čestmír Čivrný, Zdislav Šrůta, Ing. Petr Lebeda, Josef Šolc, RnDr. Václav Pecka

Seznam členů skupiny:

Členství trvající 15–35 let:
Anderle Karel
Dvořák Karel
Formánek Václav
Houška Zdeněk M
Mgr. Kučera Marek
Ing. Lebeda Petr
Müller Jiří (Burdýři)
Plecháček František
Procházka Milan (Santelli)
Průša Miloslav +
Rulf Zdeněk +
Svoboda Tomáš
Šolc Josef M
Ing. Vlasák Pavel M

Členky skupiny (kratší spolupráce 1–10 let):
Benešová Iva
Hájková Vladimíra
Krejčová Věra
RnDr. Novotná Dagmar
Plecháčková Jana
Skalická Bronislava
Šplíchalová Lenka
Vlasáková Jana +

Členové skupiny (kratší spolupráce 1–10 let):
Ambrož Ondřej
Anderle Michal
Andres Julius
MUDr. Bureš Eduard
Bartoň Martin
Broukal Daniel
Cajthaml František (Burdýři)
JUDr. Cvejn Zdeněk
Češpivo Antonín (Santelli, Regius)
Ing. Čivrný Čestmír M
Fürst Petr M (Romantik)
Ing. Hanus Petr
MUDr. Hornyg Alfréd
Kahofer Rudolf
Kasl František
Ing. Kouba Jiří
Kramosil Jaroslav
Kraus Petr
Kříž Josef
Křížek Josef
Kuklík Jiří
Ing. Lhotský Miroslav
Matoušek Ivo
Marshal Miloslav M +
Moravec Jaroslav M (Romantik)
MUDr. Nádvorník Vít
Ing. Olexa Petr M
Ing. Olexa Tomáš M
Palivec Pavel +
Pazstor Luděk M
RnDr. Pecka Václav
Procházka Roman (Santelli)
Dr. Prokop Ivo M
Ritschel Robert
Ing. Sitta Bohumil M
prof. Skýva Svatopluk M +
Smutný Petr +
Stehlík Josef (Romantik)
Ing. Šolc Michal
Šplíchal Ivo
Šrůta Zdislav M +
Šťastenka Zdeněk
Ing. Střelák Jiří M
Šuster Jaroslav
MUDr. Totušek Pavel M
Vinař Petr
JUDr. Zlámaný Svatopluk

Vysvětlivky:
M – Mistr republiky v šermu, fleretem, kordem nebo šavlí v jednotlivcích nebo družstvech
+ členové, kteří již skončili svou životní puť
V závorce jsou uvedena jména skupin, kam jmenovaní odešli.

Tuzemská vystoupení 1962–1995

Vojenské historické muzeum na Hradčanech – Schwarzenberský palác 1962–1968, 1980–1981
Celkem 562x
Poznámka: průměrná návštěva 550 diváků (údaj PhDr. Gula VHM)

Místa pravidelných vystoupení v Praze:
Letní scéna Vyšehrad
PKO Praha Holešovice
Dům Dětí na Hradčanech
Valdštejnská zahrada
Palác Lucerna
Obecní dům
Divadlo pod Palmovkou (S. K. Neumanna)
Klicperovo divadlo
Varieté Hybernia

Další místa pravidelných vystoupení:
Český Šternberk
Křivoklát
Konopiště
Mělník
Bouzov
Veltrusy
Tábor
Helfštýn
Trenčianský hrad
Celkem 900x

Zahraniční vystoupení

Francie (Paříž – Olympie) – francouština – 1967 – 24x
NSR (Mnichov) – němčina – 1968 – 2x
Chile, Peru, Equador, Bolivie, Columbie Venezuela – španělština – 1969 – 40x
Rakousko (Vídeň – MS v šermu) – němčina – 1971 – 2x
NDR – němčina – 1972 – 2x
NDR (Berlín – Ein Kässel Buntes) – němčina – 1973 – 1x
NDR – němčina – 1976 – 3x
NSR – němčina – 1976 – 1x
PLR (Sopoty – Filmový festival) – 1976 – 1x
NDR – němčina – 1977 – 1x
NSR (Hamburg – MS v šermu) – němčina – 1978 – 9x
NDR (Berlín – TV Runde) – němčina – 1979 – 2x
Rakousko (Vídeň) – němčina – 1979 – 9x
NDR – němčina – 1981 – 3x
NDR – němčina – 1982 – 14x
SSSR (Kaunas, Vilnius, Chmelnickij, Rovno, Kamen, Podolinec, Kyjev) – ruština – 1983 – 17x
NDR (Dny tisku) – němčina – 1983 – 14x
NDR (Dny tisku) – němčina – 1984 – 14x
Rakousko (Vídeň) – němčina – 1988 – 2x
Rakousko (Insbruk) – němčina – 1990 – 2x
Německo (Hrady u Frankfurtu) – němčina – 1990 – 10x
Německo – němčina – 1991 – 8x
Německo – němčina – 1992 – 4x
Německo – němčina – 1993 – 6x
Celkem 189x

Divadelní představení

Divadlo E. F. Buriana
Ceazar – E. Sokolovský – 1969 – 20x

S. K. Neumann (Divadlo pod Palmovkou)
Cyrano z Bergeracu – 1967 – 80x
3 mušketýři po 30. letech – V. Lohniský – 1978 – 200x

Národní divadlo historická budova
Jindřich V. – M. Macháček – 1971 – 104x
Othelo – V. Hudeček – 1972 – 105x
Vojna a mír – G. P. Ansimov – 1975 – 62x
Po noci den – A. Mambetov – 1976 – 20x
Kutnohorští havíři – V. Hudeček – 1984 – 36x
Jindřich IV. – I. díl – A. Hajda – 1987 – 51x
Jindřich IV. – II. díl – A. Hajda – 1988 – 39x

Tylovo divadlo (Stavovské)
Posl. dobrodr. Dona Juana – M. Macháček – 1971 – 8x
Cyrano z Bergeracu – M. Macháček – 1974 – 80x
Král Lear – Z. Kaloč – 1979 – 41x

Smetanovo divadlo
Mackbet (Italská inscen.) – 1977 – 3x
Nápadníci trůnu – M. Macháček – 1978 – 43x
Bachčisarajská fontána – K. Lukšík – 1978 – 23x
Mistři pěvci Norimberští – V. Kašlík – 1978 – 15x
Hamlet – M. Macháček – 1982 – 130x

Vinohradské divadlo
Romeo a Julie – 1979 – 24x

Hudební divadlo Karlín
Tři mušketýři – V. Nezval – 1953 – 80x
Král tuláků – J. Janda – 1972 – 300x
Robin Hood – 1978 – 24x
Casanova – M. Vildman – 1979 – 44x

Kolínské divadlo (hráno na Vlšském dvoře v Kutné Hoře)
Mistr ostrého meče M. Lorencová – 1981 – 8x
3 musketýři po 30 letech M. Lorencová – 1982 – 23x
Fanfán Tulipán M. Tarant – 1986 – 20x
Cech panen Kutnohorských – M. Lorencová – 1992 – 10x

Divadlo Jiřího Wolkera (Divadlo na Starém městě)
Princ a chuďas – M. Vildman – 1985 – 76x
Nikola Šuhaj loupežník – M. Vildman – 1985 – 25x
Popelka – M. Vildman – 1986 – 90x
Kapitán Frakas – M. Vildman – 1990 – 28x

Celkem 1812x

V jednotlivých představeních účinkovalo 4–15 členů skupiny, na všechna představení byly zkoušky cca od 10 hodin do 14 hodin.
Uvedený rok je datem premiéry.


Celovečerní filmy

Na žižkově válečném voze – 1968
Čest a sláva – 1969
Markéta Lzarová – 1969 – O. Vláčil
Slasti Otce vlasti – 1970
Poslední růže pro Casanovu – 1970
Bláznova kronika – 1971
Princ Bajaja – 1972
Rakev ve snu viděti – 1972
30 letá válka – 1973
Noc na Karlštejně – 1974
Tajemství velkého vypravěče – 1974
Báječní muži s klikou – 1978 – J. Mencl
Princ a Večernice – 1978
Poslední propadne peklu – 1981
Pokušitel – 1981
Putování J. A. Komenského 1. díl – 1982
Martin Luther – Deffa NDR – 1982
Putování J. A. Komenského 2. díl – 1983
Cyril a Metoděj – BLR – 1984
Zlatá ulička – 1988Televizní inscenace a pořady

Klabzubova 11 – 1970
Zbojník Ondráš – 1973
Valašský vojvoda – 1974
Sto dukátů za Juana 1975
Šárka – 1976 – M. Macků
Carmen – 1976 – M. Macků
Cikánský baron – 1976 – M. Macků
Braniboři v Čechách – 1976
Cyrano z Bergeracu – 1977
Rosemary – 1978
Chile (4 díly) – 1979 – K. Pokorný
3 muketýři po 30 letech – 1979
Král tuláků – 1980
Kníže Dimitrij – 1981
Pouť králů – 1982
Hamlet – 1986 – J. Adamec

Periodické pořady

Praha – Paříž
10x odpověz
Mates
Dostaveníčko ve městě
5 kruhů
Vlašťovka
Azimut – Armádní studio – film z pedstavení ve VHM oceněn 1. místem v divácké soutěži 1981
Tajemství kriminalistiky – A. Moskalik


Mrkni na to! | Obchod s magií - knihkupectví, knihy o magii, psychologii, astrologii a tarotové karty

 

design ©2009 Vítězslav Jančák, grafik a fotograf | Napište nám